Aluminium a pomoc bližním - jak to jde dohromady

charita.jpg

Zdroj: (sxc.hu)

Charita sv. Anežky Otrokovice uspořádala více než půlroční sbírku hliníku ve prospěch její činnosti. Do sbírky se zapojily základní a střední školy z celých Otrokovic a přilehlých Napajedel, ale také zájmové kluby skautů či Kluby seniorů. Vyhlášení výsledků sbírky se uskuteční 22. 4. 2014 v 16:00 v parku před otrokovickou Poliklinikou v rámci Dne Země.

Reklama, která pomáhá

„Naše Charita již po druhé sbírala hliník a tím navázala na úspěšný minulý ročník. Letos nám občané Otrokovic pomohli podpořit zakoupení nové myčky nádobí a elektrického vakového zvedáku pro seniory Charitního domova“, řekla fundraiserka Charity Veronika Karbowiaková.

Akce trvala od října minulého roku až do dubna. Po celou dobu trvání akce mohli občané nosit hliník přímo do Charitního domova nebo do nejbližší zapojené školy v Otrokovicích, Napajedlech, Tlumačově, Kvasicích, Pohořelicích a Halenkovicích. Letos se připojili i otrokovičtí skauti, pravidelně „přispívají“ otrokovické kluby důchodců. Pytlů s hliníkem jsou desítky.

 „Velkou výhodou a novinkou pro letošní kolo je nabídka firmy Metalšrot Tlumačov, a. s., která souhlasila, že nám vybranou částku zdvojnásobí. Vynaložené úsilí se nám tedy vyplatí dvakrát“, dodává Jiří Vlček, zástupce ředitele otrokovické Charity. 

„Charita tedy není jen o finančních darech, ale pomoci mohou všichni, kteří mají srdce na správném místě, pro velký úspěch budeme akci opět opakovat po letních prázdninách,“ doplnil Vlček.

Autor: (Jiří Vlček)

Reklama, která pomáhá