Angličtina pro děti? Proč ne, čím dřív, tím líp

angličtina.jpg

Zdroj: (everystockphoto.com)

V dnešní době je znalost cizího jazyka nezbytností, ale začínat s učením v dospělosti je obvykle dřina. Jde to hůře, a proto je lepší přivést své děti k cizímu jazyku co nejdříve.

Reklama, která pomáhá

Požadavky jsou neúprosné, nároky stále vyšší a bez cizího jazyka prakticky nemáte šanci na úspěch. Názory, kdy začít s výukou například angličtiny, ta je nyní žádaná nejvíce a měla by být dnes výbavou každého člověka, se různí.

Doporučuje se začít již v raném věku, to znamená v době, kdy dítě začne vyslovovat první slovíčka. Stejně jako se malé dítě učí svůj mateřský jazyk, je pro ně také výuka cizích jazyků a učení řeči přirozenou součástí vývoje. Do sedmi let věku si totiž dítě ukládá vjemy související s řečí do stejné oblasti mozku.

Jak tedy učit dítě?

Dnes se dostává do popředí metoda Helen Doron. Tato metoda se řídí tím, že angličtinu se mohou učit děti již od třech měsíců. Jde vlastně, zjednodušeně řečeno, o pravidelný poslech. Můžete jim například zpívat. Děti od třech měsíců sice nemluví, ale hodně vnímají.

V raném věku dítěte se při učení jazyků zapojují obě dvě mozkové hemisféry. Schopnost s věkem slábne. V raném věku se vytváří statisíce neuronových spojení mezi buňkami v mozku malého dítěte, po šestém roce se proces učení zpomaluje.

Ne všichni, ale s tímto názorem souhlasí. Může se totiž stát, že dítě není schopno rozlišovat, který jazyk je pro něho ten správný, proto se doporučuje začít s výukou, až dítě mluví plynně, umí skládat věty.

Je lepší učení doma nebo v kurzu?

Odborníci se shodují, že by mělo začít doma. Dítě v této době nevnímá učení jako drilování, ale bere to jako hru, v podstatě si hraje. V budoucnu slovo učit se v nich bude evokovat něco příjemného. Zkuste hravou formou například pexeso.

Dítě vidí obrázky, učí se je pojmenovávat. Stejně i na procházce učíme dítě základní slovíčka, které kolem sebe vidíme. Kreslete. Můžete modelovat a kreslit zvířátka, ovoce, postavičky aj. Vhodné jsou taky básničky a říkanky, ale i videa a filmy. To mají děti rády. Pokud ale anglicky neumíte, nepouštějte se do domácí výuky. Kvůli správné výslovnosti, tím byste dětem uškodili.

Lepší možností je přihlásit dítko do jazykového kurzu. O zařízení, které kurz pořádá, si sežeňte co nejvíce informací. Důležitý je i počet dětí ve skupině. Pokud je dětí v kurzu méně (doporučováno je maximálně 10 dětí na kurz), děti se rychle naučí nejen slovíčka, ale naučí se i mluvit. Výhodou jsou některé školky, kde je nyní již angličtina zařazena do programu výuky.

Pokud se chcete do výuky dítěte zapojit i vy, přihlaste se do kurzu s ním.  Kurzy pro rodiče s dětmi jsou dnes běžnou formou výuky. Vy se také něco přiučíte a vaše dítě se bude učit ve společnosti svých vrstevníků.

Autor: (Viky)

Reklama, která pomáhá