Ať je náš hlas slyšet napříč světem

helppes.jpg

To je hlavní téma Mezinárodní konference Assistance Dogs International (ADI) a Assistance Dogs Europe (ADEu), která se bude ve dnech 15. až 17. 5. 2016 konat v Praze. Neziskové organizaci Helppes se dostalo od prezidií ADI a ADEu cti stát se hostitelem těchto konferencí, které se konají poprvé v jedné ze zemí tzv. bývalého východního bloku.

Reklama, která pomáhá

Tyto konference se konají pravidelně každý rok a vždy se střídají hostitelské organizace z USA a z Evropy.

Ve dnech 14. a 15. 5. 2016 se zároveň koná také Konference Animal Assisted Intervention International (AAII).

Na obě konference se sjede přes 200 odborníků z celého světa a proběhne okolo 50 seminářů, workschopů, panelových diskuzí a přednášek zabývajících se tématikou psích pomocníků – asistenčních, vodících, signálních a terapeutických psů pro osoby s nejrůznějšími druhy handicapů.

Mezi přednášejícími budou přední odborníci z Anglie, Austrálie, Belgie, Chorvatska, Nizozemska, Španělska a USA.

Hlavní téma konference ADI / ADEu 2016 je zaměřeno na přístupová práva lidí s postižením - majitelů psích pomocníků na celém světě.

Mezi zajímavá témata konference ADI / ADEu budou patřit panelové diskuze a semináře o welfare psů ve výcviku, TTouch workshop, semináře o výcviku psů pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou, pro osoby s demencí, ADHD, pro osoby se sluchovým postižením, přednášky na téma rozvoje dovedností k vybudování nezávislosti klientů, i semináře na téma efektivního používání sociálních médií, fundraisingu a práce s dárci.

Samozřejmě takováto celosvětová a významná událost si vyžaduje řádnou přípravu, která probíhá již od prosince roku 2013. V rámci závěrečných příprav přijel do Prahy začátkem ledna letošního roku prezident ADEu pan Danny Vancoppernolle z Belgie a člen prezidia ADEu pan Peter Gorbing z Anglie. Účastníci se na konferenci do Prahy velice těší, protože, mimo hlavní program, jsou pro účastníky připraveny také další zajímavé aktivity. Účastníci se nejvíce těší na prohlídku Prahy, pro kterou jsme zajistili profesionální průvodkyni a na slavnostní český večer.

Autor: Veronika Paldusová, HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.

Reklama, která pomáhá