Berounka přilákala přes třicet zájemců o ptactvo

ZO ČSOP Rokycany-IMG_3606.jpg

Více než třicet ochránců přírody a dalších zájemců z nejrůznějších koutů České republiky o pozorování zimujícího ptactva se vydala o víkendu 9. února na tradiční zimní vycházku k řece Berounce. S železnou pravidelností se rokycanští ochránci přírody vydávají na tuto lokalitu, aby se zde kochali přítomností řady ptačích skvostů. I přes relativně příznivé počasí (zamrzlé okolní vodní plochy) nebyla řeka obsazena tak, jak bychom očekávali. Přesto akce patřila k těm výjimečným.

Reklama, která pomáhá

Nejen krásným, slunečným počasím, přítomností nejrůznějších lidí i ze vzdálených míst republiky (Tábor, Prachatice, Praha), ale i pozorováním morčáka velkého, hohola severního či volavky bílé. Díky, téměř jarnímu počasí, jsme měli možnost pozorovat i řadu dalších druhů. Jmenujme např. káně, poštolku a samozřejmě i kormorány. Neméně zajímavé bylo i pozorování volavek popelavých či sýkorek, které svými hlasovými projevy vítaly jaro.

Celá akce začala srazem na rokycanském nádraží před devátou hodinou ráno. Zde měli někteří šanci pozorovat několik městských druhů opeřenců zdržujících se v  blízkém parku. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že tato akce bude patřit k těm povedeným. Navíc se k nám v  Plzni připojila početná skupina zájemců a tak počet účastníků přesáhl hranici třiceti pozorovatelů a obdivovatelů přírody. Po krátkém úvodu, který byl věnován nejen organizačním záležitostem, ale i důvodu naší vycházky – pozorování ptactva – se přesouváme k řece. Zde si připomínáme i další důvod a to jsou mokřady. Tato akce byla totiž, po dohodě s Českou společností ornitologickou, zařazena do série akcí, které mají připomenout podepsání tzv. Ramsarské úmluvy, k čemuž došlo 2. února 1971. Z tohoto důvodu byl posléze tento den vyhlášen Světovým den mokřadů.

U řeky Berounky, která je významným zimovištěm vodního ptactva, pozorujeme několik labutí, kachen, jednu husu domácí doprovázenou husou labutí. Ta je zajímavým zpestřením vycházky. Jinak přítomnost opeřenců není nikterak velká. V průběhu cesty pozorujeme i pobytové znaky divokých. Všímáme si však i dalších ptačích druhů – strak či strakapoudů. Vodní plochy v kraji jsou převážně zamrzlé, tudíž jsou ptáci vázaní na vodu soustředěni na řece Berounce, ale v relativně malých počtech. Pěkného počasí využíváme nejen k odpočinku, ale i občerstvení. Na rozdělaném ohni si opékáme přinesené pochutiny a je nám dobře. Po obědě cesta pokračuje po zrušené trati do Chrástu na vlak. Pozorujeme i několik dalších druhů drobného zpěvného ptactva, které dávají jasně najevo, že se blíží jaro a je potřeba co nejdříve obsadit hnízdní teritoria.

Zhruba deseti kilometrová trasa se účastníkům líbila. Viděli celou řadu zajímavých druhů, přičemž přestávky na odpočinek byly vyplněny informacemi nejen o zde se vyskytujících druzích, ale i aktivitách rokycanských ochránců přírody. Ti se nyní pečlivě připravují na další zajímavé akce, které se v letošním roce uskuteční. O jejich seznam si lze napsat na adresu: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany nebo je najít na www.csop.erc.cz . Tou další bude 30. března úklid Klabavské nádrže a následně pak 6. dubna myslivecká burza a následně večerní ochranářská zábava, na kterou jste srdečně zváni.

Přírodovědnou, ornitologicky zaměřenou vycházku za zimujícími opeřenci lze hodnotit za velice vydařenou, neboť jsme v průběhu trasy pozorovali nejen výše zmiňované druhy, ale především oslovili potencionální zájemce o účast na námi pořádaných dalších akcích. Samozřejmě jsme viděli i další, neméně zajímavé ptačí druhy. V rámci vycházky však nebyla nouze ani o poslouchání prvních nesmělých zvukových projevů čížků, hýlů či sýkorek. To již dává tušit, že jaro pozvolna přichází.  V přírodě už svá území obsazují výři či krkavci, lze pozorovat první zajíčky i mláďata divokých prasat. V brzké době se dočkáme i prvních navrátilců z jihu.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá