Bojovníci proti násilí na ženách vyrážejí na svoji misi

Besedy s veřejností.jpg

Zdroj: Pomoc v nouzi, o. p. s.

Do ještě usilovnějšího boje proti domácímu násilí se pouští sokolovská neziskovka Pomoc v nouzi, o.p.s. V srpnu 2014 roku odstartovala projekt, jehož hlavním cílem je rozšířit poskytování odborné pomoci týraným osobám a eliminace domácího násilí na ženách a stalkingu - nebezpečného pronásledování. Součástí je aktivita zaměřená na posilování povědomí o dané problematice s cílem potlačit tyto závažné negativní jevy.

Reklama, která pomáhá

Osvětová kampaň zamíří za obyvateli odlehlejších měst a obcí, čímž poslouží jako nástroj prevence proti nežádoucím vlivům. V plánu je také vybudování nových kontaktních míst pro oběti domácího násilí v Kraslicích, Žluticích a Jáchymově, která budou fungovat jako odloučená pracoviště Intervenčního centra v Sokolově. S jejich otevřením se počítá v průběhu září 2014.

Osvětová kampaň Pomoci v nouzi má příznačný název Bojovníci proti násilí na ženách. Projekt je zaměřený na celý Karlovarský kraj a potrvá do dubna roku 2016. „Chystáme přednášky pro školy, besedy pro veřejnost či například vydání populárně naučné publikace - komiksu. Tato brožura bude určená pro žáky druhého stupně základních škol, studenty SŠ a VOŠ. Publikace vhodnou formou přiblíží školákům danou problematiku,“ nastínil další aktivitu PR manažer Pomoci v nouzi Milan Hloušek. „Pro posílení kampaně využijeme výraznou outdoorovou reklamu – našeho zeleného Trabanta 601 s logem organizace. Jsem přesvědčený, že tento vůz určitě nikdo nepřehlédne,“ poznamenal Hloušek.

Z veřejně dostupných výzkumů je patrno, že se s některou z forem domácího násilí setkalo 10 až 15 procent osob starších patnácti let, což je v Karlovarském kraji přibližně 40 tisíc osob.

„Z hlediska výskytu je domácí násilí nejrozšířenější trestný čin, bez ohledu na počet odhalených případů. Ne vše se totiž na veřejnost vůbec dostane. Týrání se děje za zavřenými dveřmi a osoba ohrožená domácím násilím navíc své utrpění často ze strachu tají,“ vysvětluje vedoucí Intervenčního centra Mgr. Eva Chalupníková Doležalová. Odborníci také připomínají, že nedobrovolnými svědky domácího násilí se často stávají i děti. Ty jsou ohrožené fyzicky přímo při samotném útoku, kdy mohou být zraněné či použité jako štít. Závažný je však také dlouhodobý negativní dopad na jejich přirozený psychický vývoj.

Psychické a fyzické násilí se nevyhýbá ani seniorům. Pro starého člověka je totiž velice těžké jít někam oznámit, že ho týrá jeho vlastní syn, dcera nebo vnuk. Senioři mají často velmi omezené možnosti vyhledat pomoc, bojí se otevřeně promluvit o tom, co se jim děje, často jsou násilnými osobami přímo ti členové rodiny, na jejichž péči jsou závislí. Sociální pracovníci se setkávají také s případy, kdy zletilé děti terorizují své rodiče. „Tyto oběti se na odbornou pomoc většinou obracejí, až když do situace zasáhne policie a násilníka vykáže z domácnosti. Dříve se obvykle rodiče zdráhají o svých problémech promluvit,“ sdělila Doležalová.

V současné době funguje v Karlovarském kraji Intervenční centrum v Sokolově a odloučená pracoviště v Karlových Varech a Chebu, která provozuje nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Pro mnohé obyvatele odlehlejších regionů (Kraslicko, Žluticko a okolí Jáchymova) je však doprava do okresních měst velice obtížná. Zejména pokud se jedná o ženy ohrožené domácím násilím. Ty bývají často pod dohledem násilníka, který jim neumožňuje, aby se mohly svévolně dopravit například do Karlových Varů, Sokolova nebo Chebu.

Autor: Milan Hloušek, Pomoc v nouzi, o. p. s.

Reklama, která pomáhá