Brněnské "síťování" je u konce

ratolest-sitovani-3.jpg

Symbolickým uzavřením intenzivního dvouletého projektu Síťování pro rodiny byla konference konající se 21. března 2019 v Brně. Konferenci pořádala, stejně jako celý projekt, nezisková organizace RATOLEST BRNO, z.s. a sklidila úspěch mezi téměř 90 zúčastněnými sociálními pracovníky státní správy a neziskového sektoru. Mimo navázaných vztahů, nejvýznamnějším výstupem projektu zůstává web www.situjeme.cz.

Reklama, která pomáhá

Nekončící dialog, férové jednání, cesta, respekt, ale také někdy až sisyfovské úsilí – to vše je spolupráce, jak ji vidí aktéři brněnského systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny, kteří se 21. března 2019 zúčastnili závěrečné konference projektu Síťování pro rodiny v Impact Hub Brno. Právě prohloubení spolupráce mezi těmito aktéry – sociálně aktivizačními službami pro rodiny s dětmi (SAS), oddělením sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež (NZDM) v Brně – bylo ústřední téma projektu realizovaného v letech 2017–2019 neziskovou organizací RATOLEST BRNO, z.s.. Téma konference přitáhlo na 90 účastníků, kteří si vyslechli, jak projekt Síťování pro rodiny probíhal a s jakými výsledky je ukončován.

Projekt Síťování pro rodiny byl v mnoha ohledech přelomový – měl celobrněnský charakter a zahrnoval téměř všechny pracoviště SAS, všechny NZDM, a tři čtvrtiny pracovišť OSPOD. Celkem se tak do projektových aktivit zapojilo přes 100 pracovníků, což je zhruba polovina pracovníků těchto institucí, a to umožnilo navázat nové kontakty a prohloubit spolupráci s těmi stávajícími. Vzniklo také zázemí pro pilotní odzkoušení nové metody multidisciplinární spolupráce, a to supervizi sítě. Nejhmatatelnějším výstupem projektu je nastavení ideálního metodického postupu spolupráce přenositelného na nové pracovníky v sociálních službách, který je publikován na webové stránce www.situjeme.cz. Cílem vzniku webového portálu bylo, aby informace a nastavená dobrá praxe ve spolupráci neodcházela s lidmi, ale zůstala pro systém podpůrné sítě pro ohrožené děti a rodiny.

“Věřím, že společně strávený čas pracovníků OSPOD, SAS a NZDM povede k transparentnější, srozumitelnější spolupráci, která bude vzájemně respektující. Spolupráce je nekončící proces; pokud ji přestaneme pěstovat, můžeme začít znova, a pokud máme být různé články jednoho systému péče o ohrožené děti a jejich rodiny, pak je třeba jít spolu a nikoli proti sobě,” říká Sandra Mátlová, koordinátorka projektu Síťování pro rodiny.

Projekt Síťování pro rodiny, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003814 byl finančně podpořen ze zdrojů Evropského sociálního fondu EU, z rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Autor: Bc. Anna Kupcová, RATOLEST BRNO, z.s.

Reklama, která pomáhá