Cenu za přínos v oboru nízkoprahových služeb získali Terénní program a nízkoprahová poradna „Nízkoprah“, Kateřina Baňacká a Jan Vondráček

streetwork-oceneni_2016.jpg

Výroční ceny za největší přínos v oboru nízkoprahových sociálních služeb, tzv. ČASované boty za rok 2016, mají své letošní vítěze. V kategorii Tým roku – Cenu Bohemia Energy získal tým Terénního programu a nízkoprahové poradny „Nízkoprah“, La Strada o.p.s., v kategorii Osobnost roku byla oceněna Kateřina Baňacká, sociální pracovnice a vedoucí sociální práce, In IUSTITIA o.p.s. a cenu Skokan roku obdržel Jan Vondráček – sociální pracovník v Nízkoprahovém klubu Vrtule, Salesiánské středisko mládeže Praha a koordinátor pražské NZDM pracovní skupiny Župan. Slavnostní vyhlášení proběhlo na Konferenci „Streetwork 2017 – Co nového v oboru?“.

Reklama, která pomáhá

Nízkoprahové sociální služby (terénní programy, nízkoprahové kluby pro děti a mládež, kontaktní centra) jsou účinnou formou sociální práce, která v sobě zahrnuje prvky prevence i pomoci. „Nelehká práce s mládeží, ale i dalšími skupinami obyvatel ohroženými negativními sociálními jevy, jakými jsou například sociální vyloučení, závislosti na psychotropních látkách či bezdomovectví, si zaslouží ocenění. Pracovníky nízkoprahových služeb jsme letos ocenili již po patnácté, “ říká Martina Zikmundová, ředitelka České asociace streetwork (ČAS) a dodává: „Letošní cena je navíc o to cennější, že Česká asociace streetwork slaví 20 let své existence.“

O nominacích rozhodovalo hlasování pracovníků nízkoprahových sociálních služeb, kteří vybírali z celkem 20 došlých návrhů pro 8 osobností, 8 týmů a 3 skokany roku.

Vítěz v kategorii „Tým roku 2016 - Cena Bohemia Energy“

Nejlepším pracovním týmem v oblasti nízkoprahových programů se stal tým Terénního programu a nízkoprahové poradny „Nízkoprah“, La Strada o.p.s. Ocenění terénního týmu La Strady za jejich dlouhodobou práci ve prospěch obchodovaných a vykořisťovaných lidí navazuje na ukončení dlouhodobého projektu zaměřeného na vyhledávání žen migrantek v uzavřených či těžko dostupných prostředích. Terénní a nízkoprahový tým La Strady se věnuje cílové skupině a oblasti, která není v rámci streetworku a terénní práce úplně běžná. Ani metody práce tohoto týmu se nemohou řídit běžnými metodikami. „Vzhledem k problematice a k velmi závažné trestné činnosti, kterou obchod s lidmi je, musí být terénní tým La Strady velmi nenápadný až neviditelný, aby nedošlo k ohrožení ani pracovníků, ani osob z cílové skupiny. To vše je důvodem k udělení letošní ceny,“ říká Jiří Písařík, jednatel Bohemia Energy.

Dalšími nominovanými na letošní Časovanou botu jsou a čestné uznání si odnáší: Jako doma – Homelike, o. p. s. a tým projektu Poradna Justýna, In IUSTITIA o.p.s.

Vítěz v kategorii: „Osobnost roku 2016“

Osobností roku 2016 mezi pracovníky nízkoprahových programů se stala Kateřina Baňacká, sociální pracovnice a vedoucí sociální práce, In IUSTITIA o.p.s. Kateřina Baňacká je vedoucí sociální práce v organizaci In IUSTITIA, která se věnuje pomoci obětem trestných činů z nenávisti. Službu odborného sociálního poradenství v ambulantní a terénní formě vybudovala od samého počátku, neúnavně a proti všem bariérám a nástrahám, které registrace a rozvoj nové služby přináší. Vybudovala též službu odborného sociálního poradenství pro ženy v sociální tísni Poradna Justýna, která je poskytována přímo v terénu (ve vozidle), tak aby řešila bariéry v přístupu do kamenných či příliš vzdálených poraden.

Dalšími nominovanými na letošní Časovanou botu byli a čestné uznání obdrželi: Michal Krebs – vedoucí terénního a nízkoprahového týmu La Strada o.p.s.Markéta Řezníčková – terénní sociální pracovnice, TP SANANIM.

Vítěz v kategorii „Skokan roku 2016“

Kategorii Skokan roku pro pracovníka nebo zařízení, který resp. které v oboru působí méně než dva roky, ovládl Jan Vondráček. Jan úspěšně absolvoval vyšší odbornou školu v roce 2016 a nedlouho poté nastoupil do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Vrtule na pozici kontaktního pracovníka. Velmi rychle se stal páteřním pracovníkem klubu a po zaučení začal přinášet nové podněty a energii. Rozjel individuální práci na vysoké úrovni jako zkušený pracovník, nebojí se práce se skupinou a skupinovou normou, rovnou se ujal práce s klubovým týmem na „Nízkoprahovou ligu férového fotbalu“. V tom samém roce rovněž kandidoval na pozici koordinátora pražské pracovní skupiny Župan, kterou od té doby úspěšně koordinuje.

Dalšími nominovanými na letošní Časovanou botu byly a čestné uznání obdržely: Kateřina Kastnerová – Sociální pracovnice/Terénní pracovnice NZDM Dixie, YMCA PrahaZuzana Kříčková – Terénní pracovnice, Jako doma – Homelike, o.p.s.

Autor: Mgr. Jiří Kocourek, Česká asociace streetwork, z.s.

Reklama, která pomáhá