GRAMOFOND a zaměstnanci GZ Media věnovali Klubíčku Beroun 65 000

klubicko beroun - gramofond.JPG

GRAMOFOND vznikl v roce 2017. GZ Media ctí odpovědnost vůči svým lidem a také místům, kde působí a kde jejich zaměstnanci nejen pracují, ale především žijí. Tedy v Loděnici a Soběslavi a blízkém i širším okolí těchto měst. Především zde nadační fond pomáhá.

Reklama, která pomáhá

Vánoční charitativní sbírka GZ Media 2018 proběhla úspěšně ve dvou fázích v období od 4. 12.2018 do 7. 1. 2019. Ve dnech 12. 11. - 26. 11. 2018 byli lidé vyzváni, aby navrhli takové neziskové organizace, jež by nejvíce využily chystané finanční podpory. Ve dnech 4. 12. - 7. 1. 2019 potom proběhla samotná sbírka. Své doporučení poslalo celkem 17 kolegyň a kolegů z různých úseků.

Nejvíce návrhů přišlo z oddělení Zákaznický servis (celkem 8), ale další návrhy také z oddělení elektroakustiky, z finančního úseku, z galvanky, lisovny, oddělení IT a z tiskárny. Správní rada Gramofondu ve spolupráci s hodnotící komisí, která je složená ze zaměstnanců GZ Media, nakonec vybraly dvě organizace: Klubíčko Beroun společně s Chlupáči v nouzi Lounín. Klubíčko Beroun doporučila dlouholetá lisařka GZ Media paní Jaroslava Švestková. Chlupáče v nouzi nominovala Vlaďka Kadlecová z IT oddělení.

Obě zaměstnankyně předaly šeky těmto organizacím za účasti člena správní rady GRAMOFONDU Zdeňka Pelce, ředitele pro HR a právo GZ Media, a Jitky Noskové, zástupkyně vedení GZ Media pro nadační fond.

Zaměstnanci přispívali do sbírky formou jednorázového daru ze mzdy. Krásné gesto GRAMOFONDU a zaměstnanců GZ Media ocenilo Klubíčko Beroun společně s Chlupáči v nouzi. Dne 29. 1. 2019 převzala Alena Pecková, ředitelka Klubíčka Beroun, šek v hodnotě šedesát pět tisíc korun. S velkým dojetím poděkovala zaměstnancům GZ Media a GRAMOFONDU slovy: „Klubíčko Beroun využije prostředky pro dlouhodobou komplexní péči klientů, pro pravidelnou terapii a atraktivní celotýdenní program“.

Autor: Tereza Ulčová, Klubíčko Beroun, z.ú.

Reklama, která pomáhá