Den otevřených dveří a jarmark v Životě bez bariér

Život bez bariér-Jarmark_2018.PNG

Předvánoční jarmark je přede dveřmi a Život bez bariér, z. ú. jej pořádá ve dnech 25. 11. - 26. 11. 2018.

Reklama, která pomáhá

Veřejnost bude mít možnost po oba dny nejen nakoupit dárečky pro radost z keramiky, textilu, papíru, dřeva, ale nabídneme i knihu o historii počátků kláštera v Nové Pace pod názvem" Poselství klášterního mnicha".  Život bez bariér je poskytovatelem sociálních a doplňkových služeb pro občany Nové Paky a okolí. I v tyto dny bude možné prohlédnout si prostory Centra bez bariér, pohovořit s pracovníky sociálních služeb a třeba se i zapojit do práce s klienty výrobou drobností.

Tyto 2 dny od 8:30 do 17:00 hodin jsou i příležitostí pro setkávání se, neboť každoročně navštíví objekty "na kopci" stovky návštěvníků jak z novopacka, tak i dalekého okolí.  Je prostorem pro setkání mnoha organizací, podobných Životu bez bariér a tedy přínosem pro předávání rad a zkušeností v sociální oblasti. Pro některé návštěvníky jsou dny důležité, neboť pro ně samotné nebo jejich blízké mohou získat v rámci poradenství cenné rady a tipy, mohou si prohlédnout a vyzkoušet kompenzační pomůcky, kterých máme v půjčovně více než 150 (postele, vozíky, chodítka, schodolezy, atd.)

V tento den vítáme i některé naše "dobré andělé", kteří přivezou potřebný materiál pro naše klienty a provoz. Den otevřených dveří je pro naši organizaci důležitým dnem, kdy   můžeme   veřejnosti ukázat, jak lze propojit svět lidí se zdravotním postižením s ostatními a ukázat smysl celého našeho počínání…

Autor: Jitka Fučíková, Život bez bariér, z. ú.

Reklama, která pomáhá