Den Země se blíží

zeme.jpg

Zdroj: (sxc.hu)

V letošním roce si opět statisíce lidí na celém světě připomenou mezinárodní svátek modré planety a to 22. dubna. Nejinak tomu bude i na Rokycansku, kde se připravuje řada zajímavých akcí a to nejen z iniciativy rokycanských ochránců přírody. V řadě školách proběhnou eko-dny plné pestrého programu k této významné události.

Reklama, která pomáhá

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.

V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů. Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. 22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí.

V České republice se Den Země slaví od roku 1990, kdy zajímavou akci ve spolupráci s místní hvězdárnou uspořádali i rokycanští ochránci přírody. Od té doby se akce rozšířila a její oslavou či připomenutím se zabývá řada ekologických uskupení. Ani letošní rok nebude vyjímkou a je potěšitelné, že rokycanští ochránci budou při tom. Akce však neproběhnou jen zmíněného 22. dubna, ale v podstatě celý duben se touto událostí budeme zabývat.

Stěžejní akcí ke Dnu Země rokycanských ochránců přírody je úklid Klabavské nádrže, který se uskuteční v sobotu 26. dubna. Sraz zájemců je v 9.00 hodin před sídlem rokycanských ochránců přírody ve Švermově ulici 748/II v Rokycanech. Odtud se společně autobusem dopravíme ke Klabavské nádrži. Zde bude probíhat zhruba čtyřhodinový úklid, který završí společný táborák a zhodnocení akce. S návratem je počítáno kolem patnácté hodiny odpolední, ale není vyloučeno, že skončíme dříve. Doporučujeme se tedy vhodně obléci, vybavit se pevnější obuví a především nezapomenout na rukavice. Organizátoři zajistí dopravu na Klabavu a zpět, pytle na odpad, jeho odvoz k likvidaci, občerstvení a drobné upomínkové předměty.

Ne každý má samozřejmě čas se akcí oslavující tuto významnou událost zúčastnit. Lze však významně pomoci i finančně v rámci veřejné sbírky. Stačí odeslat dárcovskou sms zprávu ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní číslo 87777 /cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč/. Kdo však chce pomoci výrazněji, může využít roční podporu sbírky. Zde je však nutno odeslat zprávu ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní číslo 87777 /měsíčně tak po dobu jednoho roku přispíváte částkou 30,- Kč/. Zaslat lze však i finanční dar na číslo účtu 33553322/0800, variabilní symbol 2901.

Bližší informace o dalších aktivitách či možnostech najdete na webových stránkách Českého svazu ochránců přírody Rokycany s adresou www.csop.erc.cz nebo na telefonech 371 722 686 nebo 603 239 922.

Autor: (Pavel Moulis)

Reklama, která pomáhá