Dětský den na hořovickém zámku

ZO ČSOP Rokycany - den deti.jpg

Červen patří tradičně nejen vzniku nového života v přírodě, ale i nejrůznějším oslavám Mezinárodního dne dětí. Nejinak tomu bylo i v neděli 7. června 2015 v  prostorách zámeckého parku v Hořovicích, kde se uskutečnil dětský den pro děti zaměstnanců firmy Mubea za pomoci Záchranné stanice živočichů Rokycany. Ta na Hořovicku, Berounsku i Rokycansku poskytuje své služby všem volně žijícím živočichům, kteří se dostanou do nesnází.

Reklama, která pomáhá

Krátce po desáté hodině zahájil celou akci Pavel Moulis, předseda Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech, která záchranné zvířecí centrum provozuje. Vzhledem k tomu, že tématem letošní oslavy svátku dětí byla příroda, následovala sokolnická ukázka v podání Pavla Řehky, který zájemce teoreticky, ale i prakticky zasvětil do tajů sokolnictví. Malí i velcí mohli obdivovat širokou kolekci dravců a sov, z nichž některé viděli poprvé v životě.

Dalším tématem byli netopýři, které přijela představit Mgr. Dita Weinfurtová z České společnosti pro ochranu netopýrů. Vzhledem k tomu, že i ona měla několik živých exemplářů, sklidila velký ohlas, neboť s netopýry se nesetkáváme každý den. Troubení na borlici, vábení zvěře, představení mysliveckých aktivit či kvíz pro děti. To byla náplň Radima Šímy, který prezentoval mysliveckou činnost a nutno dodat, že i on měl u svého stanoviště stále plno. Zvídavé otázky či široká kolekce kůží, rohů či parohů lákala malé i odrostlejší účastníky. Kolem poledne přijel své kouzelnické umění představit iluzionista Zdeněk Burghauser, který především s malými dětmi okamžitě navázal kontakt a získal si jejich sympatie.

Po poledni zbyl čas i na krátké představení činnosti záchranné stanice živočichů, která ročně přijme kolem 350 až 400 nejrůznějších druhů volně žijících zvířat. Důvodem příjmu jsou nejen zranění, ale v této době především mláďata. Proto byl na tuto problematiku kladem zvláštní důraz. Připravený program byl velmi pestrý a zdaleka nezahrnoval jen odborná témata. Prezentoval se zde hrnčíř Petr Šulc, který prakticky dětem ukazoval, jak jeho krásná díla vznikají. Obdiv i uznání získal i řezbář Petr Dobrý, který přivezl řadu nejrůznějších vyřezaných zvířat, které si stejně jako hrnčířské výrobky mohli zájemci zakoupit. A aby těch Petrů nebylo málo, přijal naše pozvání i známý kreslíř Petr Slaba, který se kromě kreslení věnuje i záchraně mláďat při probíhajících senosečích. Takže další dobrý počin, který spojuje myslivce a ochránce přírody. Ten navíc děti pomaloval nejrůznějšími motivy zvířat a na odbyt šla i jeho zajímavě vybarvená trička. Svoji dovednost i představivost si děti mohly vyzkoušet nejen na stanovišti rokycanského ekocentra, které zaštiťovala Ing. Petra Moulisová, ale i u stánku Základní školy Zbiroh. Zde Ing. Mgr. Andrea Tláskalová představila nejen aktivity školy, která se pyšní titulem Ekoškola, ale i nejrůznější hlavolamy, při kterých se zapotily nejen děti, ale i jejich rodiče. Děti se tedy nejen vzdělávaly, ale měly i dostatek prostoru si zasoutěžit či si ověřovat své znalosti a dovednosti na připravených stanovištích. Pro nejmenší účastníky byl připraven nafukovací skákací hrad a nechybělo ani kvalitní občerstvení pro všechny hosty. Úplný závěr obstaralo vystoupení sokolníka a rozloučení se s přítomnými, kteří se spokojeni vraceli do svých domovů.

O úspěchu celé akce, které navíc přálo i počasí, svědčí účast necelé půl tisícovky lidí. Ti se nejen dobře bavili, ale mohli si i užít krásných prostor zámeckého parku. Poděkování tedy patří všem, kteří přispěli k lesku této inspirativní akce, jejíž cílem byla nejen oslava dne dětí, ale především představení ochrany přírody, respektive spolupráce mezi jednotlivými organizacemi. Na jednom místě se tak potkali sokolníci, myslivci i ochránci přírody, což je jistě i dobrý počin do budoucna. Všem by totiž mělo jít nejen o zdravou a rozmanitou přírodu, ale i výchovu mladé generace, která se na ochraně a zachování přírody bude v budoucnu podílet.

Největší poděkování však patří firmě MUBEA Žebrák, která tuto akci naším prostřednictvím organizovala jako poděkování svým zaměstnancům, respektive jejich dětem. A to se v dnešní době příliš nevidí.


Fotografie z akce můžete shlédnout zde.
Všechny snímky Mgr. Karel Brož

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá