Domov Simeon obdržel čestné uznání

domov.JPG

Zdroj: (Andrea Vávrová)

Ministerstvo práce a sociálních věcí převzalo záštitu nad soutěží o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice – Ceny kvality v sociální péči. Cílem soutěže je každoročně podporovat a morálně ocenit jednotlivce a instituce, které se snaží vytvářet komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele sociální péče. A to s důrazem především na profesionalitu a osobní přístup. Projekt již osmým rokem pořádá redakce časopisu Ošetřovatelská péče ve spolupráci s Radou kvality ČR a náleží rovněž mezi strategické projekty Národního programu podpory kvality.

Reklama, která pomáhá

V rámci soutěže jsou vyhodnocovány například nejkvalitnější domovy seniorů, domovy pro zdravotně postižené a osoby ohrožené sociálním vyloučením z celé republiky nebo nejkvalitnější pečovatelské služby.

19. listopadu proběhlo slavnostní finále soutěže v reprezentativních prostorách Rytířského paláce Senátu Parlamentu ČR pod patronací zdejšího senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, ministerstva práce a sociálních věcí. Záštitu nad soutěží poskytla rovněž manželka pana prezidenta Ivana Zemanová. V letošním roce přišlo do redakce pořádajícího časopisu 112 nominací, z nichž bylo hodnoceno celkem 93.

Do kategorie Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory (pobytové sociální služby) se přihlásilo i SKP CENTRUM, o.p.s., s odlehčovací službou Domov Simeon, která získala v této kategorii čestné uznání. Komise ocenila hlavně rodinné prostředí malého zařízení Domova, individuální přístup k uživatelům služby, spokojenost klientů s celkovým přístupem a hlavně to, že má služba uživatele, kteří se rádi do Domova Simeon vracejí.

„Pro pracovníky Domova Simeon, je to veliké ocenění a obrovská motivace do další práce,“ jak nám sdělila Zuzana Jelínková, DiS., která jako koordinátorka služby čestné uznání osobně převzala.

Cena kvality - čestné uznání zde

Autor: (Andrea Vávrová)

Reklama, která pomáhá