Důležité je se nevzdat

portus-rozhovor_1_Tereza.JPG

Rozhovor s Mgr. Terezou Ksandrovou, realizátorkou RC Sluníčko a koordinátorkou projektu Práce a děti pod jednou střechou.

Reklama, která pomáhá

Všechno zlé, k něčemu dobré. Nevěříte? Prachatickému Rodinnému centru Sluníčko hrozil zánik, v běhu věcí se změnila grantová politika, lépe řečeno metodika a přístup hodnotitelů, a projekty ještě vloni úspěšné a vysoce hodnocené, nedosáhly potřebného počtu bodů.  RC Sluníčko zůstalo bez finančních prostředků na svou činnost. I přes to, že je Sluníčko mezi prachatickými rodiči a dětmi oblíbené. I přes to, že o služby Sluníčka zájem narůstá. I přes to, že každý den je Sluníčko plné dětského hlaholení a výskotu doprovázené povídáním maminek, babiček, tatínků, dokonce i dědečků, ti všichni zde rádi tráví čas vzájemnou výměnou zkušeností. Zavřít jim dveře před nosem?

Situace, která by méně odolným jedincům zlomila vaz. Tereza Ksandrová, realizátorka RC Sluníčko, je ale z bytelného materiálu a hned tak se nevzdává. Začala hledat nové cesty financování. A podařilo se, společně se svými kolegy z Portusu připravila několik nových projektů, dílčích i jeden velký, pilotní. RC Sluníčko dosáhlo na metu v grantovém světě jednu z nejvyšších. Jejich projekt Práce a děti pod jednou střechou získal podporu z Norských fondů. Jako jediný v celém Jihočeském kraji.

Rozhovor s Terezou měl proběhnout v některé z příjemných kaváren poblíž prachatického náměstí s vůní kávy, cinkotem lžiček, nevtíravé hudby v pozadí. Pěkně v klidu bez rušivých projevů pracovního prostředí, věčných telefonátů, hradby šanonů plných účetních sloupců, faktur, manuálů, metodik a kdovíčeho ještě. Vše ale bylo, jak už to v hektickém prostředí neziskovek bývá, jinak. Terezu jsem si doslova urvala od jejího pracovního stolu a z časových důvodů jsme sešly po starých kamenných schodech z kanceláře projektového manažera jen o jedno patro níže do Rodinného centra Sluníčko. 

Terezo, jak ti bylo, když ses dozvěděla, že Sluníčku hrozí zánik?
Samozřejmě mě to velice mrzelo, a proto jsem sebrala všechny síly a začala za RC Sluníčko bojovat. Musím říci, že to byl boj i za všechny realizátorky a jejich práci, které se v RC Sluníčko během těch osmi let vystřídaly a které vytvořily spolu se svými kolegyněmi  krásný prostor pro rodiny s dětmi. Jsem ráda, že pomoc přišla i z řad rodin, které RC Sluníčko navštěvují.

Nevzdala ses a společně se svými kolegyněmi ze Sluníčka jste daly dohromady několik projektů, které pomohly Sluníčko udržet v nejtěžších chvílích nad vodou.
Díky úsilí a dobré vůli všech ve Sluníčku a podpoře vedení Portusu se podařilo zažehnat to nejhorší a překlenout období, kdy nebyly téměř žádné finanční prostředky pro chod Sluníčka k disposici. To byl základ. Na něm se dalo stavět. Během několika týdnů jsme musely v našem tříčlenném týmu vytvořit a personálně zajistit projekt miniškolky - hlídací služby a projekt denních příměstských táborů.  Bylo to pro nás nové a náročné, učily jsme se za pochodu, ale díky předchozím zkušenostem z rodinného centra se podařilo vše zvládnout. O hlídací službu je neustálý zájem, příměstské tábory byly naplněny po oba prázdninové měsíce a víme, že i příští rok máme co nabídnout.

Čím si vysvětluješ úspěšnost těchto zcela nových projektů?
Snažíme se vycházet potřebám rodičů a zároveň poskytovat profesionální služby. Umožňujeme jim rozhodnout se využít naše služby okamžitě, na dobu, kterou přesně potřebují. Nabízíme flexibilitu a operativnost. Naši práci znají rodiče už několik let, vědí, že se na nás mohou spolehnout, asi i proto se neostýchají využít nové nabídky. Pro jejich děti vytváříme programy, při kterých se zabaví, poučí a rozhodně se nenudí.

Práce a děti pod jednou střechou, název projektu i jeho hlavní myšlenka.

Velkým překvapením bylo, když jste se jako jediní zástupci z Jihočeského kraje ocitli mezi úspěšnými žadateli o finanční příspěvek z 1. kola programů financovaných z Norských fondů Dejme (že)nám šanci, máš radost?
Portus Prachatice byl jedním ze 178 žadatelů, ve naší programové oblasti malých grantů zaměřených na rovné příležitosti bylo vybráno celkem 7 projektů. Realizace našeho projektu usnadní návrat do pracovního procesu maminkám v prachatickém regionu. To je jistě důvod k radosti. Teď ale řešíme přípravu a rozjezd celého projektu – seznamujeme se s podrobnou metodikou, která postihuje i ty nejjemnější detaily, vytváříme zázemí coworkingu, aby to byl příjemný a praktický prostor zároveň, plánujeme harmonogram kursů, školení, přednášek, přípravky pro děti (vzdělávání předškolních dětí), rozjíždíme informační kampaň, sepisujeme smlouvy s lektory a s realizátory projektu…. je toho ohromná spousta, hodně věcí je naprosto nových a nároky poskytovatele grantu jsou vysoké, ale vnímáme to jako šanci pro další profesionalizaci Portusu.
Zatím tedy příliš času na radování nezbývá, ale ano, úsměv zůstává, projekt přinesl pracovní místa už od samého počátku jeho realizace.

Prachatice tedy budou mít své coworkingové centrum, jaké bude?
Asi všechna coworkingová centra, ať už na bázi komerční nebo neziskové, jsou vnímána jako obrovská příležitost ke změně zažitých pracovních modelů. Boří hranice mezi profesemi, dávají vznik zcela novým neotřelým projektům. Jsou to nejen místa určená pro práci, ale i místa setkávání.
V prachatickém regionu a jeho bezprostředním okolí je vysoké procento žen, které se starají o malé děti, touží po návratu do zaměstnání, ale nedaří se jim skloubit péči o dítě s pracovními povinnostmi. Ekonomická situace mladých rodin také často není příliš růžová a pořízení základního vybavení pro chod kanceláře je nereálné. Naším projektem Práce a děti pod jednou střechou se snažíme odstranit nejen tyto technické a materiální překážky.
Tím, že se profesionálně v době matčiny pracovní činnosti v coworkingu postará zkušený tým Sluníčka o děti, odstraňujeme i ten poslední moment, který mohl mamince bránit v pracovní seberealizaci -  zatímco maminka pracuje v plně vybaveném coworkingovém centru nebo se vzdělává v nějakém projektovém programu, kousek od ní se náš zkušený tým stará o její dítě, nemusí mít obavy, dítě má pod dohledem, ale zároveň má klid na práci. Pro děti malé i předškolní máme připraveny různé zábavné i vzdělávací programy, spolupracujeme s logopedem.
Maminky tak získají na trhu práce potřebnou flexibilitu, budou schopny dodržet termíny, přizpůsobit se klientovi, zaměstnavateli.

Zní to téměř pohádkově, ale co finanční stránka věci? Kolik budou maminky muset za vaše služby zaplatit?
Jsme si vědomi toho, že finanční stránka může být často tou největší bariérou. Proto veškeré aktivity tohoto projektu jsou díky finančnímu příspěvku z Norských fondů poskytovány zcela zdarma – jak využití plně vybaveného coworkingového místa, tak hlídací služby, tak i vzdělávání maminek a dětí. Vše ostatní už závisí na maminkách, na jejich vůli, nadšení a ochotě této jedinečné příležitosti využít.
Společně s tím je nezbytné, aby snaha maminek byla podporována ze strany zaměstnavatelů. Proto je nedílnou a neméně důležitou součástí projektu hledání společně se zaměstnavateli, s Jihočeskou hospodářskou komorou, neziskovými organizacemi, Městem Prachatice, Úřadem práce a dalšími subjekty působícími na území prachatického okresu a kterým by mělo záležet na tom, aby ženy v regionu měly pracovní uplatnění, nových forem flexibilní práce. Ať už máme na mysli částečné pracovní úvazky, práci z domova, volnou pracovní dobu, flexibilní začátek pracovního dne, stlačený pracovní týden…..

Zmínila jsi plně vybavené coworkingové centrum – co to znamená?
Jsou připravena tři pracovní místa ve flexibilním režimu – rozpis zajistí střídání více zájemkyň. Každé pracovní místo jsme vybavili kvalitním počítačem z řady dotykových ultrabooků s  širokým spektrem softwaru od základních běžně dostupných programů po programy náročnější a specializovanější. Každá maminka si najde, s čím umí pracovat. K disposici je bezdrátová síťová tiskárna a samozřejmě stálé Wi-Fi připojení. Nabízíme účastnicím projektu také možnost zamluvit si prostory pro vlastní prezentaci. Pro tuto situaci je možno využít dataprojektor a plátno.

Komu je projekt určen?
Ta skupina je poměrně široce definovaná, spojnicí je péče o malé dítě (děti) a touha po pracovním uplatnění za předpokladu harmonického skloubení rodinného a pracovního života. Mohou k nám přijít jak ženy, které se teprve rozhodují, zda začít podnikat nebo vstoupit do pracovního procesu jako zaměstnankyně, tak ženy podnikatelky s již jasným podnikatelským záměrem.

Co když mám chuť začít podnikat, ale nevěřím si, i tak mohu přijít?
Součástí projektu jsou i vzdělávací a motivační kursy, přednášky, individuální konzultace, zhodnocení a pomoc se zpracováním podnikatelského záměru, včetně diskuse o tom, jaký segment podnikání zvolit. Tyto aktivity projektu pro nás zajišťují zkušení lektoři, odborníci ve svém oboru.

Kdy může zájemkyně o coworking přijít?
Projekt trvá 15 měsíců, lze do něj vstoupit v kterékoliv jeho fázi.  Z pohledu toho, co všechno nabízíme, ale doporučuji neváhat a přihlásit se co nejdříve. Slavnostní zahájení proběhne ve středu 8. října v 10 hodin přímo ve Sluníčku. Ale již před tím se na mne mohou zájemkyně obrátit, ráda jim poskytnu další informace.

Jak ovlivní tvůj  silný vztah k životnímu prostředí projekt coworkingu?
V současné době pracuji na sestavení pravidel coworkingu, jejich značná část se dotýká šetrného přístupu k životnímu prostředí. Jen namátkou - v případě, že se nebude jednat o tisk nějakého reprezentačního materiálu, ale třeba jen o koncept, bude preferován šetrný tisk na recyklovaný papír, třídění odpadu a šetrné nakládání s elektrickou energií je v celém Portusu samozřejmostí, nebude tomu jinak ani v coworkingu.
Je to i ve shodě s tím, v jakém duchu jsou nastaveny Norské fondy.

Práci pro Portus věnuješ spoustu času. Co na to rodina?
(Smích.) Rodina je zvyklá, do spousty aktivit Sluníčka i Portusu se aktivně zapojuje jak manžel, tak i dcera. Daří se mi díky jejich pochopení a společným zájmům propojit rodinné aktivity s pracovními. Ono to ani jinak v neziskovkách nejde. Navíc se v rodinném centru Sluníčko snažíme vytvářet akce, které jsou určeny pro celou rodinu a tak mám možnost vidět na vlastní rodině, jestli se akce povedla…

Stíháš ještě nějaké své koníčky? Jak relaxuješ?
Jednoznačně je to příroda a to hlavně ta neživá, všichni říkají, že sbírám kameny, tak jako geolog musím říci, že sbírám horniny a nerosty. Ráda sportuju, jezdíme na kolech, in-line bruslích, hrajeme tenis, ale nejvíce mám ráda plavání. Dalším koníčkem je můj manžel, moje dcera a náš pes Agy.

Sluníčko svítí pro všechny

Jaké jsou kromě coworkingu hlavní plány RC Sluníčka do budoucna?
Chceme pokračovat v aktivitách, které jsme si letos teprve vyzkoušeli, a rozvíjet je dál. První zkušenosti jsme získali s denními příměstskými tábory, kde se potvrdilo, že možnost rozhodnout se takřka ze dne na den, že dítě do příměstského tábora umístím, je pro rodiče velice cenná. Mohli tak vyplnit mezeru mezi jednotlivými dovolenými, vykrýt náhle vzniklou potřebu třeba v případě nemoci babičky. O jejich děti bylo profesionálně postaráno, jezdili jsme s nimi na výlety, navštívili zajímavá místa v Prachaticích.
Velkým současným tématem Sluníčka, které mne velice těší, že získává reálné obrysy, je péče o děti v předškolním věku,  které z jakéhokoliv důvodu dostaly odklad školní docházky. Se zkušenými pedagogy pro ně připravujeme speciální programy – aby se zabavily, neztrácely čas a zároveň se připravily na budoucí nový režim školního vyučování.
Nejdůležitějším pro práci v Rodinném centru Sluníčko je vytvářet prostředí, které je vstřícné vůči všem členům rodiny. Je to místo her dětí, místo setkávání a výměny zkušeností jejich rodičů i prarodičů, chceme podporovat chápání rodiny v širších souvislostech a aktivity Sluníčka tomu přizpůsobovat. To, aby naše aktivity byly přístupné všem členům rodiny, proto velký důraz klademe na flexibilitu a operativnost. Chceme, aby k nám naši klienti chodili pořád rádi.

Terezo, děkuji za rozhovor a přeji vše dobré tobě i Sluníčku!

I přes to, že meteorologové slibovali deštivý den, do Sluníčka sluníčko proudilo po celou tu hodinu, kdy jsme si s Terezou povídaly v příjemném prostoru MimiCafé, velkými okny sálalo laskavou něhou  babího léta. Paprsky dopadaly na barevné míčky v herně, které se v tom světle tetelily dychtivostí, v očekávání svých malých návštěvníků. Vtom s velikým jásotem vběhla do Sluníčka tříletá Natálka, maminka jí sotva stačila „Ona se sem vždycky hrozně těší, utíká po schodech, ani nečeká na výtah! “ Natálčin  hurónský vpád a maminčina spokojená tvář jen potvrdila Terezina slova – děti i jejich dospělý doprovod chodí do Sluníčka rád. Držme palce, ať je tomu tak i v budoucnu!


Coworking (někdy co-working, nebo také coworking centre) - co si vlastně pod tím z angličtiny přejatým slovem představit? Asi nejjednodušší vysvětlení je, že se jedná o sdílené pracovní místo. Zpravidla je vybavené klasickou kancelářskou sestavou, počítačem (stolním nebo přenosným), internetovým připojením, tiskárnou, kopírkou apod.
Výhodou coworkingových center je nejen materiální vybavení, ale také možnost setkávání se s dalšími lidmi, třeba z úplně jiných oborů. Stává se pak, že tato náhodná setkání dají vzniknout novým zajímavým projektům.
První coworkingové centrum vzniklo v USA v Los Angeles v roce 2005, v České republice se o čtyři roky později. Je to fenomén relativně nový, ale vkládají se do něj veliké naděje. Často tato centra fungují na komerční bázi, ale postupně se objevují i neziskové coworkingy. Prachatický projekt Práce a děti pod jednou střechou je unikátní tím, že se zaměřuje na matky s malými dětmi a kloubí v sobě jak poskytnutí kvalitně vybaveného kancelářského prostoru, vzdělávání, poradenství, tak i bezplatnou hlídací službu - odstraňuje tak zásadní překážky, které brání ženám s malými dětmi zapojit se do pracovního procesu.

Více o projektu prachatického „coworkingu“ najdete zde.

Autor: Mgr. Jitka Kotrbová, Portus Prachatice, o.p.s.

Reklama, která pomáhá