Fond ARMEX rozdělil 200.000 Kč znevýhodněným žákům a studentům

Ústecká komunitní nadace-PredavaniArmex-2.jpg

Sedmnáct dětí, které kvůli sociálním nebo zdravotním znevýhodněním mají nedostatek prostředků na studium, si odneslo finanční podporu z Fondu ARMEX ENERGY. V šesti dosavadních ročnících společnost ARMEX ENERGY ve spolupráci se společností ALZA.CZ a dalšími dárci podpořila již 67 dětí a mladých lidí a rozdělila mezi ně více než 750 000 korun. Peníze studenti, převážně ze severních Čech, použijí na pořízení školních pomůcek či techniky, na úhradu nákladů na internát, cestovné, jazykové kurzy nebo na obědy. Fond ARMEX ENERGY spravuje prestižní Ústecká komunitní nadace.

Reklama, která pomáhá

„Mládí je obdobím, které předznamenává celý budoucí život. Nepříznivé podmínky leckdy nevyváží ani talent nebo píle. Děti, které se musely potýkat s jakýmkoli znevýhodněním, velmi často za svými šťastnějšími a stejně nebo dokonce i méně nadanými vrstevníky až do dospělosti jen pokulhávají. Právě proto jsme se rozhodli, že náš Fond ARMEX bude pomáhat právě dětem, které mají handicap nebo žijí v sociálně slabém prostředí,“ řekl při předávání symbolických šeků Zdeněk Mráz, obchodní ředitel ARMEX ENERGY.

Zažádat o podporu z Fondu ARMEX ENERGY mohli ti, kteří kvůli svému znevýhodnění mají problém dosáhnout na požadované vzdělání a kterým je mezi šesti až dvaceti pěti lety. Upřednostněny byly dle pravidel grantového řízení žádosti pocházející z Ústeckého kraje, kde má ARMEX ENERGY své sídlo.

„Vybírali jsme většinou děti ze sociálně slabých a v mnoha případech také neúplných rodin. Zatímco některým jsme přispěli na učebnice nebo notebook, jiným náš fond pomohl s těmi nejzákladnějšími věcmi, jako jsou obědy ve školní jídelně, oblečení nebo cestovné,“  doplnil Zdeněk Mráz.

„Granty byly určeny těm, kteří jsou v nepříznivé finanční situaci, jsou v náhradní rodinné péči, jako jsou dětské domovy či SOS vesničky, nebo jsou tělesně či mentálně znevýhodněni,“ upřesnil Petr Veselý z Ústecké komunitní nadace. Příspěvek je možné použít na úhradu speciálních učebních pomůcek, školného, stipendium či vzdělávací kurzy nebo jiné doprovodné aktivity prokazatelně přispívající k odstraňování handicapu při vzdělávání.

Autor: Kateřina Valešová

Reklama, která pomáhá