Internetová poradna Terénního programu Free klubu spuštěna

skp-centrum-On-line poradna_printscreen.jpg

Spustili jsme webovou poradnu pro klienty Terénního programu při NZDM Free klub. Jejím smyslem je oslovit děti a mládež, která místo trávení volného času někde na ulici nebo v parku posedává u počítače. Projekt vznikl díky podpoře Nadace AGROFERT.

Reklama, která pomáhá

Díky atraktivní on-line poradně budeme schopni navázat kontakt s potenciálními klienty, které bychom jinde třeba vůbec nepotkali. Jedná se o děti a mladé lidi ve věku 6–26 let, kteří jsou ohroženi negativními sociálními jevy nebo se ocitli v obtížné životní situaci. Typickým klientem je dítě, které z nějakého důvodu nemá naplněný volný čas smysluplně, doma se objevují patologické jevy (alkoholismus, násilí…), je ze sociálně a ekonomicky slabé rodiny, má konfliktní vztahy se svým okolím, problémy se zvládáním školních povinností. V pozdějším věku mívá střety se zákonem, experimentuje s drogami apod.

Cílem projektu bylo vytvořit pro cílovou skupinu atraktivní internetovou platformu, která bude sloužit zejména jako anonymní internetová poradna, jako fórum pro zajímavé články a diskuze na různá témata. Pracovní tým webové poradny tvoří terénní sociální pracovnice. V plánu je každodenní práce s touto on-line platformou (pondělí až pátek) v rozsahu přibližně tři až čtyři hodiny denně v závislosti na jejím využívání ze strany klientů.

Vstupte do poradny zde: http://www.free-klub.cz/

Autor: Mgr. Jan Klika, SKP-CENTRUM, o.p.s.

Reklama, která pomáhá