Jak strategicky plánovat?

ratolest-brno-strat-planovani.jpg

Vcelku netradiční prostory se tentokrát otevřely zástupcům neziskových organizací, které zaujala nabídka rozšířit si své znalosti v oblasti strategického plánování. Říjnové dopoledne totiž strávili v multifunkčním sále nově otevřeného sociálního podniku s názvem Bajkazyl Brno. Ten před několika měsíci otevřela brněnská nezisková organizace Ratolest Brno.

Reklama, která pomáhá

Ta také sezvala zástupce brněnských poskytovatelů sociálních služeb na školení v problematice strategického řízení. Je to již několikáté školení, které Ratolest Brno zprostředkovala zdarma díky projektu „Spouštíme lavinu dobrovolnictví“. Tento projekt se zaměřuje na propojování ziskového a neziskového sektoru se zaměřením na firemní dobrovolnictví. Ani tentokrát tomu nebylo jinak – téma strategického plánování přednesl expert v tomto oboru – Stanislav Kocourek, a navíc ne zcela formální, přednáškovou formou. Jeho devízou je především facilitace a tak i tentokrát měli více prostoru pro sdílení dobré praxe zejména účastnici školení. Po celou dobu akce byli aktivně zapojováni, například při tvůrčím procesu, kdy si měli vlastní organizaci představit jako dopravní prostředek se všemi silnými i slabými stránkami, příležitostmi i ohroženími. Následovaly otázky, které měly účastníkům lépe přiblížit, co je ve strategickém plánování prioritní a na jaké případné problémy je třeba se připravit. Tak například, věděl by ten, kdo by daný prostředek řídil, kam vlastně jede, jaký je cíl jeho cesty?  Jak by poznal, že jede správně? Jak moc by řidič do řízení zapojoval své kolegy? Kudy by daný prostředek jel a kde by musel zastavit? Jaké nástrahy by na své cestě musel překonat?

Tato technika, ale i mnohé jiné naplnili dopoledne aktivitami, které při konečné evaluaci zúčastnění kvitovali velmi pozitivně. Pokud bylo školení něco vytknuto, pak jeho omezená doba – vzdělávat se touto formou by údajně účastníci vydrželi mnohem déle. „Zájem o toto téma nás nepřekvapil. Konstruktivně uchopit strategické plánování v neziskové organizaci je nelehký, ovšem velmi důležitý úkol pro management. Současná situace povětšinou neumožňuje jednotlivým organizacím zafinancovat si vlastního facilitátora při tvorbě dané strategie. Jsem proto velmi ráda, že se nám podařilo uzavřít s panem Kocourkem dohodu v rámci našeho projektu Spouštíme lavinu dobrovolnictví, a on byl tudíž ochoten poskytnout toto expertní školení neziskovým organizacím zdarma, jelikož se jednalo o výkon firemního dobrovolnictví,“ říká koordinátorka firemních dobrovolníků Mgr. Petra Lazárková. „V projektu jsme již měli několik takovýchto expertů, kteří se zdarma podělili o své znalosti a dovednosti. Komu nevyhovuje tato forma spolupráce, může jakožto firemní dobrovolník pomáhat ve větší skupince třeba manuálně. Mezi brněnskými neziskovkami se stále objevují poptávky po pomoci s výmalbou prostor, stěhováním, úklidem a podobně. My z Ratolesti Brno veškeré tyto činnosti zaštitujeme, pomáháme propojovat lidi ze ziskového a neziskového sektoru. Jakožto koordinátorka firemních dobrovolníků pomáhám firmám nastavit komplexní strategii dobrovolnictví tak, aby z této činnosti měli co možná nejlepší výsledek, jak mezi svými zaměstnanci, tak mezi širokou veřejností,“ dodává Lazárková.

Pokud i vás po přečtení článku napadlo, že byste se o firemním dobrovolnictví rádi dozvěděli více, stačí kontaktovat Ratolest Brno – koordinátorka firemních dobrovolníků Mgr. Petra Lazárková, tel: 731 500 050, petra.lazarkova@ratolest.cz

Autor: Mgr. Veronika Křížková, Ratolest Brno

Reklama, která pomáhá