Jarní počasí přilákalo téměř padesátku zájemců o ptactvo

foto 019.jpg

Zdroj: (Pavel Moulis)

Téměř padesátka ochránců přírody a dalších zájemců o pozorování zimujícího ptactva se vydalo o tomto víkendu / 8. února / na tradiční zimní vycházku k řece Berounce. S železnou pravidelností se rokycanští ochránci přírody vydávají na tuto lokalitu, aby se zde kochali přítomností řady ptačích skvostů. Dnešní sobotní akce však patřila k těm vyjímečným. Nejen typicky jarním počasím, přítomností nejrůznějších lidí i ze vzdálených míst republiky, ale i pozorovaným druhům. Díky relativně, nezvykle teplému počasí, které v těchto dnech na Plzeňsku panuje, jsme toho bohužel příliš neviděli. I přesto byli pozorovatelé nadmíru spokojeni.

Reklama, která pomáhá

Celá akce začala srazem na rokycanském nádraží před devátou hodinou ráno. Zde někteří měli šanci pozorovat několik městských druhů opeřenců zdržujících se v nově zrekonstruovaném parku. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že tato akce bude patřit k těm povedeným. V Plzni nás již očekává početná skupina dětí i dospělých pod vedením pana Rudolfa Hrdličky ze Zbůchu.

Tento kolektiv navštěvuje naše akce celkem pravidelně a putování kolem zimní řeky si nemohli nechat ujít. Stejně tak i z vlaku se k nám přidává několik ornitologii nakloněných nadšenců, se kterými se společně přesouváme k řece. Zde pozorujeme několik labutí velkých, kachen divokých, lysek černých, slípek zelenonohých, ale i jednu husu velkou. Ta se společně s několika volavkami popelavými, které pozorujeme u Dolanského mostu, stává nejzajímavějšími pozorovanými ptačími druhy dnešní vycházky. Všímáme si však i dalších ptačích druhů – hýlů obecných, strakapoudů velkých i několika kormoránů velkých. Těch zde není mnoho. Vodní plochy v kraji nejsou zamrzlé, tudíž jsou ptáci vázaní na vodu rozptýleni na různých místech.

To pro nás tedy není příliš dobré. Přesto krásného jarního počasí využíváme nejen k odpočinku, ale i občerstvení. Cesta pokračuje přes Bukovec, k Dolanskému mostu a následně do Chrástu na vlak. Pozorujeme několik rychle letících morčáků velkých, kroužící káně lesní i čerstvě ohryzané vrby od bobra, který se i zde pozvolna stává běžným druhem. Je ovšem otázkou času, jak dlouho jej budeme v naší přírodě obdivovat.

Zhruba třinácti kilometrová trasa se účastníkům líbila. Viděli celou řadu zajímavých druhů, přičemž přestávky na odpočinek byly vyplněny informacemi nejen o zde vyskytujících se druzích, ale i aktivitách rokycanských ochránců přírody. Ti se nyní pečlivě připravují na další zajímavé akce, které se v letošním roce uskuteční. O jejich seznam si lze napsat na adresu: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany nebo je najít na www.csop.erc.cz .

Přírodovědnou vycházku za zimujícími opeřenci lze hodnotit i přes poměrně náročnou trasu a relativně teplé počasí za velice vydařenou, neboť jsme v průběhu trasy pozorovali nejen výše zmiňované druhy, ale především oslovili potencionální zájemce o účast na námi pořádaných dalších akcích. Samozřejmě jsme viděli i další, neméně zajímavé ptačí druhy. V rámci vycházky však nebyla nouze ani o poslouchání prvních nesmělých zvukových projevů čížků, hýlů či sýkorek. To již dává tušit, že jaro pozvolna přichází.  V přírodě už svá území obsazují výři či krkavci, lze pozorovat prvních zajíčky i mláďata divokých prasat. V brzké době se dočkáme i prvních navrátilců z jihu.

Autor: (Pavel Moulis)

Reklama, která pomáhá