Jubilejní noc otevřených kostelů

noc kostelů-2018.png

V pátek 25. května 2018 proběhne v mnoha kostelech, modlitebnách a kaplích na Zlínsku JUBILEJNÍ 10. ročník Noci kostelů. Nad akcí převzali záštitu jednotliví starostové obcí, primátor města Zlína i hejtman Zlínského kraje. Návštěvníci mohou sbírat razítka do poutnických pasů a opět pojede poutnický autobus. Cílem celorepublikové akce je seznámit návštěvníky s kulturní a společenskou hodnotou kostelů a s myšlenkami křesťanství. Tato akce se koná na Zlínsku již podesáté a nově se do ní zapojí také oceněný sazovický kostel.

Reklama, která pomáhá

Upoutávka na jubilejní noc 2018

Otevřené budou téměř všechny kostely, modlitebny a kaple ve Zlíně a jeho bývalém okrese.  Více než dvacítka kostelů ve Zlíně a jeho okolí opět vydávají poutnický pas, do kterého budou návštěvníci sbírat razítka. Pas je nově ke stažení zde: www.rr49.cz/nockostelu/poutnicky-pas2018.pdf

Seznam zapojených kostelů a jejich programy a bližší informace najdete na www.nockostelu.cz. „Akce se již pravidelně účastní církve římskokatolická, řeckokatolická, starokatolická, českobratrská evangelická, československá husitská, bratrská, baptistická a adventisté sedmého dne včetně Křesťanského kulturního centra v budově Zlínského klubu 204. Je to vždy dobrá příležitost ke společné práci pro Zlín a jeho občany,“ uvedl Jiří Vlček za koordinátory akce pro zlínský okres.

Pro návštěvníky jsou připraveny hudební, pěvecké a varhanní koncerty, komentované prohlídky kostelů, přednášky, čtení z Bible, projekce videí a fotografií, výstavy a rukodělné aktivity. „Návštěvníci si budou moci projít kostely a podívat se do míst, kam se běžně nedostanou, např. na věž nebo podzemí. Mohou nahlédnout do starých kronik a matrik nebo se zúčastnit modlitebních chvilek, adorací nebo komentovaných bohoslužeb. Koho nezaujme nic z této nabídky, může si jen tak vychutnat atmosféru setmělého nočního kostela či kaple,“ dodává Vlček.

Noc kostelů se v naší zemi stala již tradiční událostí, vyhledávanou mnoha tisíci zájemců vždy na přelomu května a června. V celé České republice se vloni zapojilo více než 1400 kostelů. O mimořádném zájmu veřejnosti o program Noci kostelů svědčí i více než 500 000 návštěvnických vstupů zaznamenaných během večera a noci. Noc kostelů se koná také na Slovensku, Rakousku, Estonsku, Nizozemí a Německu.

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před jedenácti lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 se touto zahraniční zkušeností inspirovali pořadatelé v České republice a poprvé pozvali širokou veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů povzbudil zástupce z mnoha dalších kostelů, a tak se již v následujícím roce konala Noc kostelů v celé České republice.

Seznam zapojených kostelů podřevnické oblasti

 • Římskokatolická farnost Štípa
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně
 • Římskokatolická farnost Otrokovice
 • Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín
 • Farní obec Starokatolické církve ve Zlíně
 • Římskokatolická farnost Fryšták
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zádveřicích - Rakové
 • Církev adventistů sedmého dne Zlín
 • Římskokatolická farnost Vizovice
 • Římskokatolická farnost Zlín - Malenovice
 • Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Zlíně
 • Náboženská obec Církve československé husitské ve Zlíně
 • Římskokatolická farnost Kašava
 • Římskokatolická farnost Pohořelice
 • Obec Provodov
 • Náboženská obec Církve československé husitské ve Zlíně
 • Římskokatolická farnost Slušovice
 • Římskokatolická farnost Lukov
 • Římskokatolická farnost Mysločovice (Sazovice)
 • Římskokatolická farnost Napajedla

Časový harmonogram autobusu (pro poutníky ZDARMA)

 • 17:30 odjezd od Městského divadla ve Zlíně
 • 18:00 Zádveřice Raková (evangelický kostel)
 • 19:00 odjezd do Vizovic
 • 19:15 Vizovice (kostel sv. Vavřince, ŘKC)
 • 20:30 odjezd do Slušovic
 • 20:45 Slušovice, kostel narození sv. Jana Křtitele
 • 21:45 odjezd do Zlína
 • 22:05 příjezd do Zlína na náměstí Míru

Bližší informace:
Mgr. Jiří Vlček (koordinátor Noci kostelů pro Zlín a okolí) – tel.: 605 583 112 – wehu@centrum.cz
nebo
Lubomír Nágl (koordinátor Arcibiskupství olomouckého) - tel.: 587 405 290 - nagl@arcibol.cz
www.nockostelu.cz

Informace o poslání a cílech: http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=aktuality&id=641

Autor: Mgr. Jiří Vlček, DiS.

Reklama, která pomáhá