Kdo se bojí, nesmí do lesa

portus prachatice-coolna-foto5.jpg

Skupinka odvážných COOLňáků dokázala, že má pro strach uděláno!!!!  V úterý 4. 8. se konala v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež COOLna již tradiční přespávačka. Dle slov realizátorky klubu Mgr. Eriky Švehlové nebyla tato akce rozhodně určena slabým povahám, ačkoliv celý den tomu nic nenasvědčovalo. Až noc ukázala, kolik odvahy se v účastnících skrývá.

Reklama, která pomáhá

Nabytý program okomentovala Zuzana Jounová DiS., pracovnice NZDM COOLna a zároveň účastnice akce slovy: „Během dne se vydali COOLňáci hledat ukrytý poklad, brázdili celé město vybaveni mapou. Zvládli projít všechna úskalí, až dorazili k cíli, kde na ně čekalo překvapení v podobě stromu obsypaného sladkými dobrotami. V cíli se také objevila dobrovolnice NZDM COOLna Mgr. Hanka Kolingerová, o které neměli účastníci do té doby ani tušení.”

Nová pracovnice NZDM COOLna Bc. Jaroslava Mistrová dodala: „Večer byl ve znamení her, v rámci kterých si COOLňáci s pracovníky procvičili spolupráci a trochu si zasoutěžili. Po dobré večeři přišel na řadu strašidelný film, u kterého se nejednomu z nás zatajil dech. Ale to nebylo nic, proti tomu, co mělo právě přijít.”

Celou akci dovršila stezka odvahy blízko Lázní svaté Markéty. „Kvůli prameni síly byli všichni ochotni překonat svůj strach a stezkou projít. Odměnou pro nás byl rozhovor pod širým nebem, kde jsme řešili, co bychom s takovým pramenem síly udělali buď sami pro sebe, nebo pro ostatní”, doplnila Erika závěr večera. Doufáme, že se Vám přání splní.

Za zajištění hladkého průběhu přespávačky moc děkujeme všem výše zmiňovaným pracovníkům a dobrovolníkům.


Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna poskytuje podporu a pomoc mladým lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní nebo sociální situaci, mají sklon k rizikovému chování nebo jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy.
Kontakt:
Bc. Erika Švehlová, realizátorka NZDM COOLna, e-mail: coolna@portusprachatice.cz, tel: 732 533 909, www.portusprachatice.cz

Autor: Mgr. Alena Doležalová, Portus Prachatice, o.p.s.

Reklama, která pomáhá