Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost, a její aktivity

kola.jpg

Zdroj: (Michaela Böhmová)

Společnost  Kola pro Afriku působí v České republice již třetí rok a její primárním cílem je dopomoci dětem v Africe ke vzdělání tím, že jim usnadní cestu. Ač to zní pro Evropana takřka nesmyslně, překážkou vzdělání u dětí v Africe je opravdu mnohdy vzdálenost, kterou musí do školy urazit.

Reklama, která pomáhá

Jedná se často o 8 – 12km a při všech dalších povinnostech, které tyto děti musí zvládat, je nereálné, aby jim 4 hodiny denně zabrala jen cesta do školy a z ní. Proto mnohdy rodiče děti do školy ani neposílají, nemohou si takový luxus ztráty času dovolit. Děti jsou navíc po takové cestě unavené a neschopné další domácí práce.  Kolo je tedy opravdu prostředkem, jak se děti do školy mohou dostat a vzdělání dosáhnout.

V České republice není kolo přepychovým artiklem, v mnoha domácnostech je jich několik nevyužívaných ve sklepech či v garážích. Kola pro Afriku proto navázala na akci, rozvíjenou už v jiných evropských zemích, začala sbírat kola, která darují čeští lidé, a posílat je do Afriky. Po celé republice je zřízeno přes sto dvacet sběrných míst, odkud se kola svážejí do centrálního skladu v Ostravě – Koblově, kde se opravují a dále transportují do Afriky. V lednu 2014 dorazil do Gambie v pořadí již čtvrtý kamion, celkem tedy do této země bylo společností Kola pro Afriku  přepraveno již cca 1500 kol. 1500 kol, což se rovná 1500 dětí, které mohou do školy.

Kola společnost získává zdarma, stejně tak se svážím pomáhají zdarma různé tranzitní společnosti, přepravu do Afriky je však nutno uhradit. Cena jednoho kontejneru se 400 koly je cca 80 000kč. Momentálně čeká v koblovském skladu  dalších zhruba 9000 kol na přepravu. Za tímto účelem pořádá společnost ve spolupráci s českými školami (zejména s Gymnáziem, Ostrava – Hrabůvka) a dalšími institucemi řadu akcí. Akcí, jejichž  cílem není jen vydělat peníze, ale naučit děti pomáhat, nebýt lhostejnými, zapojit je do tvůrčích a sportovních aktivit, pobavit je a přitom získat potřebné peníze. Tyto akce by tak mohly mít podtitul Děti pomáhají dětem.

A o jaké akce se vlastně jedná?

V průběhu posledních dvou let jsme uspořádali  5 Běhů  pro Afriku3 v Ostravě, Uherském Hradišti a Kroměříži.  Princip akce je jednoduchý – děti si shánějí sponzory na svůj běh, ti se jim upíší libovolnou částkou za každé uběhnuté kolečko. Dítě je tak motivováno, aby uběhlo co nejvíc koleček, sponzoři (často rodiče, příbuzní, známí) povzbuzují a fandí. Jedná se tak o milé sportovní odpoledne, jehož se účastní děti, jejich rodiče, učitelé, všichni na jedné lodi.  A nejen že se sportuje, sportem se pomáhá. Čím víc koleček, tím spokojenější dítě hrdé na svůj výkon, spokojení rodiče, že jejich dítě něco dokázalo. A v neposlední řadě radost afrických dětí, jimž výtěžek akce doveze další kola.

Dalšími akcemi byli Sněhuláci pro Afriku 2013 pro ostravské školy, Sněhuláci pro Afriku 2014 v celorepublikovém měřítku, Vánoční řetěz pro Afriku. Princip všech těchto akcí je stejný. Zapojené školy stavějí sněhuláky, vyrábějí články vánočního řetězu, přičemž za každý se platí startovné. Děti jsou tak tvůrčí, při sněhulácích i venku a v pohybu, stmelují se kolektivy, z výtvorů se navíc vybírá ten nejoriginálnější, mohou tedy i vyhrát zajímavé ceny. Akci si užívají děti i učitelé, čehož je dokladem, že do letošního celorepublikového kola Sněhuláků se nám přihlásilo téměř 320 škol, tedy zhruba 100 000 dětí. A ani přes nepřízeň počasí a zimu bez sněhu to téměř žádná škola nevzdala a nejrůznějšími alternativními cestami se s nedostatkem sněhu poprala, akci si užila  a sněhuláky či nesněhuláky vyrobila. Výtěžek je opět určen na převoz kol do Afriky.

A ve výčtu podobných akcí bychom mohli pokračovat (Odpoledne v rytmu Afriky, půjčování kol na Colours of Ostrava….). Součástí bývají i besedy s dětmi na jednotlivých školách, seznamování s problematikou života dětí v Africe, prezentace fotek o tom, jak jsou česká kola v Africe dětmi užívána.

Kola pro Afriku však nepomáhají jen v Africe. Na opravu kol jsou přijímáni lidé po výkonu trestu, kteří si jinak práci těžko shánějí, a lidé bez domova, pro něž to může být nový začátek plnohodnotného života. velkou část oprav zastávají aké lidé ve výkonu trestu,a  to ve věznici Heřmanice.   Pro získávání peněz na převoz kol společnost zřídila také charitativní obchody, kde si lidé za velmi nízké částky mohou koupit zboží různého druhu od nádobí, přes hračky, knihy, oblečení až po vybavení domácnosti.  Do fungování těchto obchodů jsou zapojováni lidé s postižením, kteří si taktéž mnohdy marně hledají práci. Společnost Kola pro Afriku tedy nevidí jen problémy Afriky a tamějších dětí, nezavírá oči ani před děním tady u nás.

A tak jako každé kolo má dvě duše, tak i společnost Kola pro Afriku má svou duši otevřenou jak Africe, tak lidem, kteří potřebují pomoci v České republice.

Pro bližší seznámení s činností společnosti fungují webové stránky a facebook Kol pro Afriku: www.kolaproafriku.cz; https://www.facebook.com/pages/Kola-pro-Afriku/359353140798145;

Speciální webové stránky vzhledem k rozsahu akce byly zřízeny i pro Sněhuláky pro Afriku: www.snehulaciproafriku.cz; facebook se spoustou fotek z tvorby ze všech zapojených škol: https://www.facebook.com/snehulaciproafriku

Pokud vás naše akce a cíle společnosti zaujaly, budeme rádi, navštívíte-li naše stránky a zapojíte-li se do akcí, které pořádáme, po našem boku. Každá podaná ruka, každá forma pomoci, je dalším krůčkem k radosti lidí u nás i v Africe.

Projekt Kola pro Afriku přináší radost na mnoho stran – dobrovolníkům a dárcům v ČR, lidem, společnostem, firmám nezištně pomáhajícím, a nyní již také mnoha školákům v Gambii. Mezi Českou republikou a Gambií byl vystavěn symbolický most pomoci, dávání a sdílení. Jde o vztah oboustranně bohatý.

Pomůžete i vy? Darováním kola či finančním příspěvkem přinesete mnoho hezkého i sobě.

Autor: (Michaela Böhmová)

Reklama, která pomáhá

 
 

Mohlo by vás zajímat


Lidé v Česku darovali Africe sedm tisíc kol

Datum: 27.08.2013
Richard Gazda a Roman Posolda rozjeli unikátní projekt. Od lidí v celé v České republice vybírají stará kola, ta postupně opravují a vozí je dětem do Afriky, aby měly na čem jezdit...
více...