Krizové centrum rozšiřuje své služby pro děti

portus-KC1.jpg

Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem rozšíří dosud poskytované služby krizové pomoci pro děti a mládež z Prachatic a okolí, a to díky úspěchu v rámci grantového programu "Včasná pomoc dětem" Nadace rozvoje občanské společnosti financovaného z prostředků VELUX Foundations. Krizové centrum získalo v tomto grantovém programu na realizaci svého dvouletého programu „Krizové centrum dětem“ téměř 26tis. Euro.

Reklama, která pomáhá

Krizové centrum (KC) bude díky získaným finančním prostředkům personálně posíleno a rozšíří svojí otevírací dobu denně o jednu hodinu, tzn. že bude otevřeno pro veřejnost každý den od 9 - 17h. Navíc rozšíří i „chatovací hodiny“ jako další možnost jak kontaktovat KC. Nově bude centrum poskytovat poradenství a pomoc při řešení problémů v souvislosti s kyberkriminalitou. Plánované jsou také besedy na školách, které přispějí jednak ke zvýšení povědomosti o existenci a činnosti KC mezi dětmi, a také poskytnou dětem základní informace o tom, jak předcházet krizovým situacím či jak je řešit a kde najít pomoc. Dále projekt přispěje k otevření více skupin pro děti s podobnými problémy či poskytnutí případné krizové pomoci dětem v terénu. Mimo to bude samozřejmě KC pokračovat ve své běžné činnosti – poskytování krizové intervence, poradenství a psychoterapie.

Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem

působí pod Portus Prachatice, o.p.s. již od roku 2010 a poskytuje odbornou psychosociální pomoc osobám, zejména pak rodinám a dětem, v krizové životní situaci, kterou vnímají jako zátěžovou, nepříznivou či ohrožující a kterou přechodně nemohou nebo nedokážou řešit vlastními silami.

Zhruba 1/3 z celkového počtu klientů každým rokem tvoří děti, nejčastěji s problémy ve škole, výchovnými problémy – nekázeň, agresivita, útěky z domova, drobná kriminalita, psychické problémy – úzkosti, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, ADHD apod., dále děti s rodinnými problémy – nefunkční rodina, rozvádějící se rodiče, styk s rodičem po rozvodu apod.

Na základě naší dlouholeté činnosti a ze zkušeností jiných domovských zařízení (taktéž pod Portus Prachatice, o.p.s.) – NZDM Céčko a COOLna, Primární prevence Phénix, SASRD Rodinka a Rodinné centrum  - vnímáme rozšíření služeb pro děti jako velmi potřebné, žádoucí a smysluplné.
Každým rokem navštíví KC kolem 130-ti klientů (jednotlivců, párů, dětí, rodin), někteří jednorázově, s některými spolupracujeme i několik měsíců.  V KC pracují sociální pracovníci, psychoterapeuté, externě i psycholog.

www.portusprachatice.cz

Autor: Mgr. Hana Modlitbová, Portus Prachatice, o.p.s.

Reklama, která pomáhá