Kuře podpořilo prachatickou RODINKU

portus-prachatice-Kure_predani seku.jpg

Prachatická nezisková organizace Portus Prachatice o.p.s. získala finanční příspěvek ze  sbírkového fondu Pomozte dětem na projekt Rodinou s Rodinkou. Ve středu 21. října převzala realizátorka projektu Mgr. Hana Modlitbová od Kuřete šek na 216.795 Kč. Peníze budou použity na projekt intenzivní odborné pomoci a péče v rodinách s malými dětmi, kde hrozí odebrání dítěte či dokonce rozpad celé rodiny.

Reklama, která pomáhá

Terénní službu odborné pomoci a podpory v rodinách s nezletilými dětmi v  Prachatickém okrese, u kterých existují rizika ohrožení dítěte v důsledku nepříznivé sociální situace a kterou již rodina není schopna bez pomoci zvládat, nabízí a poskytuje sociálně aktivizační služba Rodinka již od roku 2011. Podpořený projekt ´Rodinou s Rodinkou´ zintenzivní pomoc rodinám, kde jsou ohroženy vývoj a výchova dítěte, hrozí jejich odebrání anebo rozpad celé rodiny, a to z důvodu psychického, mentálního či jiného omezení matky. V případě intenzivní pomoci přímo v rodině - min. 1x týdně, optimálně 2x týdně - matky svoji roli zvládnou a děti mohou s matkou zůstat. Obdobná služba či chráněné bydlení pro tyto rodiny/matky na Prachaticku zcela chybí.

„V některých rodinách, do kterých docházíme, je situace opravdu vážná a hrozí odebrání dítěte či dětí do ústavní či pěstounské péče. My ale víme, že matka o dítě chce pečovat, dítě má ráda a je mezi nimi vzájemné citové pouto, jen je omezena v některých kompetencích a schopnostech. A v případě dlouhodobé a intenzivní pomoci odborníků matka /rodiče situaci zvládnou a rodina tak může zůstat pohromadě“, přibližuje práci Rodinky realizátorka služby Mgr. Hana Modlitbová. „Bohužel naše Rodinka neměla kapacitu pro tuto intenzivní péči, tedy docházení do těchto rodin 1x až 2x týdně a pomáhat jim. Díky nadačnímu příspěvku od Kuřete můžeme nyní častěji rodiny navštěvovat. Konkrétně se jedná o 2 rodiny, kde je potřeba této intenzivní pomoci, případné a další rodiny budou postupně do projektu zapojeny“, doplňuje Hana Modlitbová.

Pracovnice Rodinky v rodinách pomáhají nejen s výchovou a péčí o děti, ale součástí jejich pomoci je i sociálně-právní a finanční poradenství.  Například doprovází klienty na jednání s vlastníky bytů, pomáhají s vyhledáváním nového bydlení či se zprostředkováním pobytu v Azylovém domě. Tyto rodiny mají i velké finanční problémy, společně řeší dluhovou problematiku, sestavují splátkové kalendáře, učí je hospodařit penězi.  Podporují je při vyhledávání pracovních příležitostí, poskytují poradenství ohledně základních pracovně-právních vztahů, doprovázejí je na Úřad práce či k zaměstnavateli. Oblast podpory a pomoci těmto rodinám je opravu velmi široká.

Kontakt na Sociálně aktivizační službu Rodinka:
tel: 720 375 646; e-mail: rodinka@portusprachatice.cz
web:  www.portusprachatice.cz/rodinka

Autor: Mgr. Alena Doležalová, Portus Prachatice, o.p.s.

Reklama, která pomáhá