Lovečtí psi skládali zkoušky

ZO ČSOP Rokycany-IMG_2935.jpg

Milovníci a přátelé lovecké kynologie se opět po roce sešli v hojném počtu na lesních a barvářských zkouškách v honitbě Mysliveckého spolku Vojtěch Mýto. Mít lovecky upotřebitelného psa je nejen nutností pro výkon práva myslivosti, ale i zájmem samotných chovatelů nejvěrnějších čtyřnohých přátel člověka. Kromě toho to předepisuje i Zákon o myslivosti a předpisy vydané k jeho realizování.

Reklama, která pomáhá

Vlastní psí upotřebitelnost se pak prokazuje na různých typech zkoušek, přičemž ty pro dosled spárkaté zvěře, se konaly v nedávné době / 18. a 19. srpna / na Rokycansku. Myslivecký spolek společně s Českomoravskou mysliveckou jednotou, respektive Okresním mysliveckým spolkem v Rokycanech vytvořily skvělé podmínky i zázemí nejen pro samotné pejsky, vůdce, ale i početný doprovod / koronu /.

Dvoudenní kynologická akce konaná pod hlavičkou ČMMJ OMS Rokycany měla v obou případech stejný scénář. Sraz v útulných prostorách  Restaurace Club Sladovna Mýto, prezence účastníků, slavnostní zahájení včetně vystoupení trubače Jaroslava Kadlece mladšího, veterinární prohlídka MVDr. Luďkem Uzlem, vlastní rozlosování a odchod k plnění jednotlivých disciplín.

Na sobotní lesní zkoušky se přihlásilo celkem šest psů, přičemž čtyři obstáli v 1. ceně, jeden ve 2. ceně a jeden ve 3. ceně. Vítězem zkoušek se stala fena německého loveckého teriéra Gyra z Údolí Javornice vedená Lukášem Bočkem se ziskem 238 bodů. Druhá skončila opět fena německého loveckého teriéra Axela von Mirmaj, kterou vedl Ladislav Čech s 234 body a třetí příčku obsadil pes foxteriéra hladkosrstého Varcan od Štěpánského rybníka, kterého vedl ing. Vít Kleinhampl. Početná a ukázněná korona tak mohla za pěkného počasí obdivovat práci jezevčíka, border teriéra, foxteriéra i jagdteriéra, jak se německým loveckým teriérům říká. Spokojeni tak mohli být nejen vůdci psů, ale i zkušení rozhodčí ing. Vladimír Melion a Tomáš Johánek, nad kterými objektivně bděl vrchní rozhodčí Josef Hlaváč.

Na neděli, kdy probíhaly barvářské zkoušky, bylo přihlášeno celkem jedenáct psů, přičemž jeden z pejsků se nedostavil. Pro všechny zúčastněné pejsky byla účast na těchto zkouškách úspěšná – šest obstálo v 1. ceně a čtyři ve 2. ceně. Vítězem zkoušek se stal pes německého krátkosrstého ohaře Atos z Čihanských lesů vedený Monikou Kadlecovou se ziskem 104 bodů. Druhé místo se ziskem 88 bodů obsadila fena standartního jezevčíka drsnosrstého Bafa od Vévody Huberta, kterou vedl ing. František Bubrle. 80 bodů a třetí místo získala Alma z Jestřábího lesa - fena standartního jezevčíka hladkosrstého, kterou vedl Martin Šanda.

I neděle tedy byla pro pejsky i vůdce úspěšná. Úsměv na tváři tak mohli mít nejen vůdci, ale především vrchní rozhodčí zkoušek Josef Hlaváč, který měl k dispozici tentokráte širší kádr rozhodčích. Výkony foxteriérů, jezevčíků, border teriérů, jagdteriéra a německých krátkosrstých ohařů posuzoval ing. Vladimír Melion, Tomáš Johánek, Aleš Vyzrál a Irena Vyzrálová.

Všem vůdcům samozřejmě blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v praxi. K lesku zkoušek přispělo nejen chování samotných účastníků, ale i skvělé pohoštění přímo v honitbě Mysliveckého spolku Vojtěch Mýto. I jim patří velký dík.  

Po úspěšném absolvování zkoušek se všichni zúčastnění odebrali do Restaurace Club Sladovna Mýto, kde se nejen občerstvili, sdělili si své dojmy, ale především počkali na výsledky. Vlastní vyhlášení výsledků pak proběhlo na zahradě areálu.

Celé zkoušky probíhaly v přátelské a kamarádské atmosféře, což je dobrou vizitkou nejen organizátorů, ale i samotných účastníků. Na Rokycansku se v letošním roce uskuteční ještě celá řada kynologických akcí, na které Vás již nyní srdečně zveme. Jejich výčet Vám ochotně sdělí jednatelka OMS ČMMJ Rokycany paní Světlana Vlnová, Plzeňské předměstí 399/II, 337 01 Rokycany, tel. 723658012.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá