Měděná věžička jako třešnička na dortu obnovené studny

studna strizovice-new.jpg

Za poslední tři roky se občanskému sdružení Levil podařilo na návsi v místě bývalé barokní studny z roku 1695 obnovit základy a podezdívku a vybudovat repliku dřevěného přístřešku s krytinou ze štípaného šindele. Pro dokončení zbývalo osadit vrchol střechy věžičkou se zvoničkou, aby byl dosažen stejný vzhled jako v dobách, kdy studna byla dominantou obce Střížovice.

Reklama, která pomáhá

Přijměte pozvání na slavnostní poděkování občanům a přátelům Střížovic, jež se koná v rámci projektu „Měděná věžička jako třešnička na dortu obnovené studny“, který byl podpořen Ústeckou komunitní nadací v rámci programu "Lidé a místo – posilování vztahu k místu" oblasti podpory "Moje obec, můj kraj, můj domov". Ústecká komunitní nadace přispěla na výrobu a osazení věžičky se zvoničkou částkou 50 000 Kč.

Akce se koná 25.10.2014 v 15:00 hodin na návsi ve Střížovicích.

Barokní obecní studna z roku 1695 byla zajímavá technická a kulturní památka -  od svého vybudování patřila k známým turistickým atrakcím regionu. Původní barokní dřevěný přístřešek nad studní byl krytý šindelovou střechou se zvoničkou. Stál na kamenné osmiboké podezdívce, střídající delší a kratší strany, se sloupy propojenými prolákle vyříznutými trámci, tvořícími arkády. V trámoví bylo uloženo důmyslné dřevěné soukolí rumpálu s pastorkem. Při posledních celkových opravách v roce 1939 byla ze střechy zvonička odstraněna.

Při budování muzea a skanzenu v Zubrnicích, celá nadzemní část studny tam byla v roce 1986 přenesena a stala se jeho trvalou součástí. Předpokládalo se totiž, že s rychle postupující důlní činností bude ves zlikvidována, a tak zanikne i památná studna.

Ke vzniku studny se váže zajímavá pověst:
Hrabě Jan František Kolovrat - Krakovský, pán na Chlumci, se svými šlechtickými hosty v roce 1695 odpočíval po úspěšném lovu na návsi ve Střížovicích. Ve veselé náladě se také pochlubil, že ve Střížovicích chce vybudovat rybníky. Hosté ale hraběti nevěřili a jen se tomu nápadu smáli. Vždyť, kde by se vzala voda v kamenité půdě Střížovického vrchu, když tam dosud není ani kapka pitné vody, kterou sem nemuseli pracně dovážet! To hraběte pohněvalo a prohlásil, že s pomocí boží voda bude. Hned nařídil, aby na návsi začali kopat studnu. Dlouho to vypadalo úplně beznadějně, ale nakonec se to po velké námaze skutečně podařilo. Až v hloubce 26,5 m (! !) vyrazil ze skály mohutný pramen čisté vody. Jako poděkování za pomoc boží, na kterou se tolik spoléhal, nechal hrabě opatřit přístřešek studny latinským nápisem: “AMOR DEI ET PROXIMI CAUSA FONTIS“ ("Láska k bohu a k bližšímu postavila tuto studnu"). Ještě na přelomu 19. století byla u studny v prvním adventním týdnu sloužena mše svatá ke cti a chvále boží, protože objev vody zde byl považován za zázrak.

Zdroj: text o historii studny a historické foto stránky města Chlumec

Autor: VaK

Reklama, která pomáhá