Mládě puštíka bude v pořádku

ZO ČSOP Rokycany-pustik-247.JPG

Na nedostatek práce si v těchto dnech rozhodně nemohou stěžovat rokycanští ochránci přírody. Je doba mláďat a tak není divu, že jich v rokycanském záchranném centru neustále přibývá. A někdy zcela zbytečně! Je potřeba si uvědomit, že řada mláďat nejrůznějších druhů dokrmuje své ratolesti mimo hnízdo.

Reklama, která pomáhá

Je to nejen z důvodu ochrany sourozenců, ale také proto, aby mláďata získala ty správné návyky. Bohužel ne vždy si to lidé nechají vysvětlit a tak se záchranné stanice v těchto dnech plní nejrůznějšími mláďaty.

V rokycanské záchranné stanici, která zasahuje na Berounsku, Hořovicku a Rokycansku, se však nalezená mláďata moc nezdrží. Buď putují k adoptivním rodičům či jsou poskytnuta dalším spolupracujícím zařízením, které již mládě stejného druhu mají. Díky tomu se zamezuje nežádoucí orientaci zvířete na člověka, neboť člověkem odchované mládě se jen těžko vrací do přírody. Velkou pozornost návštěvníků rokycanské stanice poutali v nedávné době např. zajíčci, veverky či selátka divočáků. Na zajíčky máme specialistu, veverky se podařilo začlenit k jiným veverkám a pruhovaná selátka putovala do obory, kde budou využita k dalšímu chovu. Spatřit zde čas od času však můžete i celkem „obyčejné„ druhy, např. straky, sýkorky nebo kachny. I s těmi mají již rokycanští ochránci přírody bohaté zkušeností. V nedávné době však bylo přijato i mládě puštíka obecného, který byl nalezen na silnici nedaleko Podmokel na Rokycansku. Opeřenec byl naštěstí nalezen včas a předán do záchranného zařízení v centru Rokycan. To kromě prohlídky zařízení nabízí i celou řadu propagačních materiálů představující ochranářskou činnost. Zájemci si mohou v rámci podpory tohoto ojedinělého zařízení na Rokycansku zakoupit nejen oblečení, např. trička či polokošile s novým logem, ale i propisky, bloky či svítilny. Nabídka potřebných či zajímavých věcí je poměrně široká. Mládě po nezbytném ošetření a nakrmení putovalo za několik dnů ke kolegům do plzeňské záchranné stanice, kde již podobně staré puštíky připravují na vypuštění. Zde všichni stráví ještě nějakou dobu, která je nutná do dopeření či postupného osamostatnění. Za několik dnů se zdokonalí v letu a naučí lovit. Teprve potom budou moci být vrácena zpět do volné přírody.

Puštík obecný s rozpětím kolem 100 centimetrů osidluje kulturní krajinu, přičemž v některých oblastech dává přednost parkům a okrajům měst před souvislými lesy. Je to pták s noční aktivitou, který se živí především hraboši. V zimě při nedostatku hrabošů může lovit i drobné ptáky. Hnízdění probíhá v dutinách stromů nebo milovníky přírody vyvěšených budkách. Samička snáší ve dvoudenních intervalech 3 až 5 vajec, na nichž sedí 28 až 30 dnů. Městští puštíci hnízdí často již začátkem března a mláďata zhruba po měsíci opouštějí hnízdní dutinu. I přes poměrně dobrou obratnost mláďat se občas tito jedinci dostávají do záchranných stanic, neboť je lidé při procházce parkem najdou a chtějí pomoci. Pokud však mládě není zraněné, je dobré je dát na větev stromu, kde je rodiče naleznou, nakrmí a postupně dojde k osamostatnění. U ptáků se nemusíme bát lidského pachu a tento postup lze uplatnit nejen u puštíků, ale i jiných druhů. Pokud si přece jen nejsme jistí, je dobré nejprve zavolat na příslušnou záchrannou stanici a domluvit další postup. Jejich seznam i vlastní působnost najdete na www.zachranazvirat.cz

Rokycanská záchranná stanice každoročně přijme kolem 350 až 400 exemplářů nejrůznějších živočišných druhů, z nichž převažují ptáci. Z nich jsou nejčastěji nalezeni a předáváni dravci, sovy a velcí ptáci – především labutě, volavky či čápi. Ze savců pak převažují zajíci, kuny, srnčata a v podzimním období ježci. V poslední době přibývá i případů, kdy ochránci přírody řeší úniky exotických druhů – zejména papoušků a hadů. I v těchto případech se snažíme pomoci. Vzhledem k tomu, že finanční nároky neustále vzrůstají, obracíme se na Vás se žádostí o pomoc. Máte-li alespoň trochu možnost a chuť pomoci, odešlete dárcovskou sms zprávu ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní číslo 87777 / cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 28,50- Kč / nebo zašlete finanční dar na číslo účtu 33553322/0800, variabilní symbol 29/01. Pomůžete nám tak zkvalitnit činnost naší záchranné stanice živočichů, která se kromě záchrany zvířat zabývá i ekologickou výchovou veřejnosti a aktivitám s dětmi a mládeží, pro které v současné době intenzivně připravujeme přírodovědné soustředění o letních prázdninách, které má již svoji dlouholetou tradici.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá