Množství zachráněných potravin díky potravinovým bankám roste

automobil1.jpg

Od ledna 2018 platí pro prodejny potravin s prodejní plochou nad 400 m2 zákonná povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním a neziskovým organizacím. Síť českých potravinových bank je největším příjemcem těchto potravin a v tuto chvíli přijímá potraviny v maximálním možném množství od všech velkých obchodních řetězců.

Reklama, která pomáhá

Do 14 potravinových bank v České republice se začalo od začátku roku dovážet jídlo ze všech velkých marketů a prodejen napříč celou republikou. V procesu darování potravin je nyní zapojeno přes 800 obchodů, dalších 500 ještě čeká na navázání spolupráce.

Zavádění nového systému je spojeno s problémy, které se však daří operativně řešit. V současnosti jsou potraviny odmítány jen z menších obchodů, kde se nedaří propojit obchod s odběratelem přímo v místě a jiná forma odběru by zde byla finančně nevýhodná.

„V tuto chvíli lze považovat situaci kolem darování potravin za naprosto zvládnutou a kontrolovanou. Potravinové banky přijímají mnohem více jídla než před platností novely zákona o potravinách a tabákových výrobcích a jsou schopné dodávat jídlo v dobré kondici a kvalitě svým odběratelům. Zároveň pracují tak, aby nemusely jídlo likvidovat a nekazilo se ve skladech. V případě, že by k takové situaci mělo dojít, potravinové banky potraviny odmítnou, jelikož takovou možnost stanovuje příslušný zákon.“ Uvedla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

Potravinovým bankám chybí finance na provoz

„Při současném nárůstu obchodů je evidentní, že nebudeme moci zajistit odběr ze všech prodejen bez další finanční podpory od státu. Klíčové je nyní přijmout další skladníky, řidiče a také administrativní pracovníky. I když počítáme s každoroční dotací od Ministerstva zemědělství, v každé bance potřebujeme aktuálně další 1 milion Kč na zajištění základního provozu. O navýšení dotací na naši činnost intenzivně jednáme.“ Doplnil předseda České federace potravinových bank Aleš Slavíček.

Pokud se podaří podpořit další financování potravinových bank, budou schopny odebírat více potravin, jelikož nabídka stále roste. Budou tak nadále plnit svou hlavní funkci, tj. poskytovat kvalitní potraviny potřebným.

Obchodní řetězce, s nimiž byla navázána či rozšířena spolupráce v posledních týdnech, se snaží potravinové banky podporovat, ale současně požadují okamžité svozy a rychlou zpětnou vazbu. „Aktuálně nám potraviny nabízí více než 1 300 obchodů. Což je o polovinu více než v posledním měsíci loňského roku. V celé republice mají potravinové banky dohromady méně než 50 zaměstnanců. Toto číslo zahrnuje řidiče, skladníky a administrativní pracovníky.“ Říká ředitelka Veronika Láchová.

Další fakta:

Příprava na nový rok

Některá média spekulují o nepřipravenosti potravinových bank. Česká federace potravinových bank celý rok pracovala na přípravných opatřeních, jako je podpora regionálních bank, realizace metodiky darování potravin nebo navazování kontaktů s řetězci. Jednotlivé potravinové banky pak kromě každodenního provozu posilovaly zázemí pro skladování potravin a zajišťovaly lidské zdroje, zejména díky Ministerstvu zemědělství a jedinému dotačnímu programu, který potravinové banky podporuje.

Realita přechodného období

Některé řetězce jsou v procesu darování potravin zapojené dlouhodobě s různým počtem prodejen.

Koncem roku 2017 tyto řetězce chtěli zapojit všechny své prodejny, kterých se má dotknout novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Následující tabulka přibližně mapuje období přelomu roku. Mnohé řetězce nastavovaly spolupráci postupně, některé ale zavedly proces darování během několika dnů.

Stoupající počet prodejen zvládají potravinové banky se stále stejnou personální kapacitou.

Administrativa a zahájení procesu darování

Proces darování potravin nespočívá jen v samotném svozu potravin. Důležitá je i administrace celého procesu. Ta není v zásadě náročná, ale i přesto obnáší určité nezbytné úkony, které je nutné zajistit pro více než dvojnásobek obchodů, bez ohledu na objem darovaných potravin. Stejně tak je nutné vysvětlit každému zainteresovanému zaměstnanci v obchodě, jaké jsou podmínky pro darované potraviny. Jednoduše řečeno: „Toto jídlo není do kontejneru, ale pro lidi, takže podle toho musí vypadat.“

Přímá distribuce

Mnohé regiony se snaží maximalizovat tzv. přímou distribuci, která znamená svoz z daného obchodu přímo odběratelskou neziskovou organizací. I v tomto případě však potravinová banka funguje jako garant kvality procesu darování i darovaných potravin. Kromě třístranné komunikace je tedy na místě ještě systematická práce s odběratelskou organizací, její seznámení se základními pravidly péče o potraviny apod.

Nicméně pokud je tento systém funkční a kvalitní, je velice efektivní a přispívá nejen k tomu, že se potřebným dostává kvalitních potravin, ale i k faktu, že dárce vidí přímý efekt a je v kontaktu přímo s místní neziskovou nebo charitativní organizací.

Navíc je třeba začít spolupracovat i s novými neziskovými organizacemi, které mají o potraviny zájem. Bylo zahájeno i několik celorepublikových projektů zaměřených na další skupiny odběratelů, jako jsou například senioři v hmotné nouzi.

Situace v největší potravinové bance

S většími problémy se v tuto chvíli potýká zejména Potravinová banka Prahy a Středočeského kraje. Důvod je prostý. Tato banka obsluhuje největší území, nejvíce obchodů a také nejvíce odběratelských organizací. I přesto, že je jednou z nejdéle fungujících bank, všechny své kapacity v tuto chvíli směřuje do logistiky a přímé distribuce. Nezbývá lidská ani časová kapacita na administrativu a zapojování nových prodejen. Česká federace potravinových bank intenzivně podporuje pražskou banku v zajištění potřebných financí a současně je připravováno několik možností systémového rozvoje ve Středočeském kraji.

Autor: Veronika Láchová, lachova@pbjk.cz

Reklama, která pomáhá