Myslivci pomáhají zemědělcům a zemědělci zase myslivcům

ZO ČSOP Rokycany-021.JPG

Jaro – jedno z nejkrásnějších období roku je pro myslivce obdobím zrodu nového života, konání mysliveckých schůzí nebo praktické pomoci přírodě. Sází se stromky či keře, opravují se myslivecká zařízení, hnízdní budky nebo se organizují akce na pomoc obcím, lesákům či zemědělcům. Nejinak je tomu i v Honebním společenstvu Litohlavy – Klabava na Rokycansku.

Reklama, která pomáhá

O uplynulém víkendu se díky příznivému počasí místní myslivci pustili do sběru kamene na pozemcích, kde hospodaří Osecká zemědělská a obchodní společnost, a.s. z Oseku u Rokycan. Zde totiž právo myslivosti vykonávají členové zdejšího honebního společenstva. Sběr kamene není nikterak snadnou záležitostí, nicméně se s ní myslivci popasovali velice statečně a sebrali několik valníků kamene, který by v budoucnu komplikoval sklizeň zemědělských plodin.

Litohlavští myslivci však nepomáhají jen zemědělcům sběrem kamene, lesákům při výsadbě stromků, ale i obci Litohlavy odstraňováním černých skládek v jejím katastru. Díky nepořádným lidem, kteří přírodu znečišťují se bohužel některé malebné kousky lesa, pole či louky stávají černými skládkami, které hyzdí okolní krajinu. Navíc jsou nebezpečím i pro nezkušené právě rodící se tvorečky, které mají za úkol zachovat přírodní pestrost i pro další generace. Mezi lidi, kteří si nutnost čisté přírody velice dobře uvědomují, jsou právě myslivci. Každoročně tak na Rokycansku na jaře uklízí několik stovek myslivců, kteří působí v různých mysliveckých spolcích.

Spolupráce není však jen ze strany myslivců, ale i zemědělců. Právě dnes totiž začala v tamní honitbě senoseč pícnin. Zde naopak zemědělci výrazně pomohli myslivcům informací o tomto záměru. Představitelé Hubertova cechu tak mohli zorganizovat vyhánění zvěře z těchto porostů. Nastává totiž doba kladení mláďat a mohlo by dojít ke zmaření zvířecích životů, což by byla jistě velká škoda.

Oboustranná spolupráce zemědělců a myslivců se tedy vyplatí. Přispívá nejen k utužování vzájemných vztahů, ale i záchraně života v přírodě. A to je jistě chvályhodné i hodné následování.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá