Myslivci z Nevida opékali prasátko

ZO ČSOP Rokycany-opekani prasete--IMG_0861.JPG

O myslivosti se v poslední době opět velice často mluví. Důvody jsou různé. Škody na zemědělských či lesních pozemcích, ztráty na zvěři způsobené nejrůznějšími vlivy civilizace, lokálně zvýšený výskyt spárkaté zvěře či návrh novely mysliveckého zákona. Důvodů je jistě mnohem více, ale závěr je stejný. Každý hájí své zájmy či prosazuje své myšlenky. Myslivost má však ještě další rozměr. Absenci velkých šelem, které regulují stavy zvěře působící nejrůznější škody či problémy, musí nahradit člověk – myslivec. Ten svým citlivým přístupem přebere zodpovědnou funkci zdravotní policie či hospodáře v krajině. Kromě vysoce odborné činnosti v přírodě však řada mysliveckých spolků, jako jedni z mála, obohacují i kulturní činnost v obcích či městech. A je potěšitelné, že jich není málo.

Reklama, která pomáhá

Jednou z těchto společností na Rokycansku je Myslivecký spolek Kamýky – Mešno, který hospodaří na zhruba 1600 hektarech. V této nádherné honitbě, kde je zastoupena voda, les i pole, se můžeme setkat s nejrůznějšími druhy zvěře. V minulosti zde byl např. pozorován i migrující mladý los, který zde kromě pobytových znamení zanechal i svůj shoz, což je jistě unikátní záležitostí. I přesto, že zde převládá především zvěř spárkatá, nezapomínají myslivci při péči o zvěř, ani na tu drobnou. V honitbě se tak můžeme setkat s dobře zásobenými krmelci, zásypy či koroptvími boudami, které slouží nejen koroptvím, ale především drobným zpěvným ptákům jako úkryt či zdroj potravy v době nepříznivých klimatických podmínek.

Myslivost však není zdaleka jen celoroční, odpovědná péče o zvěř, ale i možnost obohacení kulturního života. V nejedné obci jsou proto myslivci nejaktivnější složkou. Vídáme je nejen na brigádách, ale i při organizování nejrůznějších kulturních akcí. Na přítomnost myslivců na dětských dnech, výročích obcí či pořádání mysliveckých zábav jsme si již zvykli. Nicméně v MS Kamýky – Mešno jdou ještě dále.

O nedávném víkendu / sobota 18. července / se myslivci, jejich manželky, příbuzní i další přátelé sešli na tradiční letní akci, kterým je opékání prasete v nevidském lomu. Tato dnes již tradiční akce má za cíl nejen zkvalitňovat mezilidské vztahy, ale především poděkovat manželkám či přítelkyním za čas strávený v lese při péči o zvěř či zlepšování životního prostředí. Akci, která odstartovala v devatenáct hodin, předcházela pečlivá příprava spočívající v zabezpečení nejen příjemného prostředí pro přítomné, ale i přípravy vskutku kvalitního občerstvení, kterým byl grilovaný pašík na roštu doplněný pestrou kolekcí alkoholických či nealkoholických nápojů. Obohacením večera bylo nejen setkání se zajímavými lidmi, ale především losování přinesených cen. Účastníci se nejen dobře bavili, ale mohli proniknout i do tajů myslivosti při povídání loveckých či mysliveckých historek či strávit příjemný romantický večer při táboráku.

A co říci závěrem? Příjemné prostředí, kvalitní občerstvení a dobrá nálada tak představila myslivce v tom nejlepším světle. Zároveň je sympatické, že se stále najdou lidé, kteří berou myslivost vážně a podle toho se i chovají. Myslivecké odívání, mluva i zachování tradic je jejich každodenní samozřejmostí. A právě takové najdeme v MS Kamýky – Mešno na Rokycansku. A jistě nejen zde. A Vy ostatní, dejte o sobě vědět, neboť třeba i Vy děláte řadu pěkných mysliveckých akcí, které můžeme navštívit. Vždyť česká myslivost má celou řadu odvětví, která oslovuje nejen samotné myslivce, ale i ty, kteří na myslivost hledí s nedůvěrou. A to je jistě škoda, neboť myslivost je především cílevědomá odborná činnost ve prospěch přírody.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá