Myslivci zachraňují zvěř vyháněním a plašením

csop rokycany-vyhaneni zvere-IMG_2073.jpg

Letošní zima bohatá na sněhovou pokrývku a s ní pomalé odtávání sněhu dávají tušit, že by se mohly doplnit zásoby krmení pro hospodářská zvířata. V loňském roce si řada zemědělských společností i soukromě hospodařících zemědělců sáhla na dno svých zásob. Úmorná vedra panující především v druhé polovině roku totiž na většině území naší republiky zabránila růstu trav, jetelů či vojtěšek a nedošlo tak k  dalším sečím. Proto někteří zemědělci i díky prodeji sena do spaloven neměli dostatek krmení a v některých oblastech mohlo dojít i k omezení chovu skotu.

Reklama, která pomáhá

Ačkoli venku ještě panuje nevlídné počasí, připravují některé myslivecké spolky ve spolupráci s ochránci přírody či dalšími dobrovolníky významnou pomoc volně žijící zvěři. Zvěř je totiž v posledních letech vystavena neuvěřitelnému tlaku civilizace. Oplocují se silnice i koleje, vznikají nové průmyslové zóny či satelity rodinných domů, zintenzivňuje se zemědělství, rozvíjí se turismus v denní i noční době a řada dalších negativních vlivů. Tím významně ubývá prostoru nejen pro volně žijící zvěř, ale všechny živočichy v přírodě. Některé druhy se s tímto fenoménem dnešní doby dokázaly vyrovnat a stěhují se do obydlených oblastí, některé s tím mají problém. Proto každá dobře zrealizovaná iniciativa kohokoli je vítaná. Připomeňme si třeba sledování dopravních nehod způsobených zvěří a její evidence v rámci portálu www.srazenazver.cz nebo aktivita celé řady dobrovolníků včetně myslivců s názvem chraňme zvířata při sklizni a sečích na senosec.czu.cz, ale i celé řady neméně zajímavých aktivit České společnosti ornitologické na  www.birdlife.cz . Dalším velice významným organizátorem aktivit v rámci ochrany přírody je Český svaz ochránců přírody, jehož aktivity najdeme na www.csop.cz . Jeho pobočka v Rokycanech se již od roku 1994 snaží propojit aktivity ochránců přírody a myslivců, přičemž se spolupráce vyvíjí velice obstojně. Výsadby zeleně, úklidy černých skládek, organizování soutěží mysliveckých znalostí a řada dalších potřebných aktivit vedoucích k prohloubení vzájemné spolupráce lidí pohybujících se v přírodě.

Mezi myslivecké spolky, které se od loňského roku aktivně zapojily do ochrany mláďat před senosečí, patří Honební společenstvo Litohlavy – Klabava na Rokycansku hospodařící na rozloze 721,5 hektaru. Kromě péče o zvěř se zde realizují brigády pro obec Litohlavy i zemědělské družstvo či probíhají kulturní akce propagující dobré jméno české myslivosti. Součástí činnosti je pochopitelně i lov, i když hlavním posláním myslivců je zvěř chránit, zušlechťovat a potom teprve lovit nevhodné jedince. Místní myslivci se při výkonu svého koníčka zabývají kromě již zmiňovaných činností i výcvikem loveckých psů, kteří jsou nepostradatelní pomocníci při výkonu práva myslivosti. Je potěšitelné, že se Honební společenstvo Litohlavy – Klabava pustilo i do čerpání finančních příspěvků na mysliveckou činnost. Konkrétně se jednalo o zřízení napajedel, budování umělých nor, přístřešků pro koroptve nebo budek pro kachny či dravé ptáky.

Záchrana mláďat před senosečí probíhala pečlivým procházením ploch s lovecky upotřebitelnými psy. Mláďata by totiž jinak skončila pod neúprosnými lištami zemědělských strojů provádějící sekání. Vzhledem k fyzické náročnosti nejen pro čtyřnohé pomocníky, ale i samotné myslivce bylo přistoupeno i k instalaci plašících zařízení. Několik myslivců pod vedením Miloše Kalčíka večer před senosečí nainstalovalo účinná plašící zařízení. A výsledek se dostavil. Nebylo nalezeno ani jedno posekané srnče. Díky koordinaci s hospodařícími zemědělci se podařilo zachránit několik zvířecích životů srnčí zvěře, která patří k nejkrásnějším vůbec. 
Vyzýváme tedy v předstihu všechny rozumně myslící zemědělce, myslivce, ochránce přírody i další dobrovolníky, dejme hlavy dohromady a zapojme se i letos do účinné ochrany mláďat při senosečích a využijme všech dostupných prostředků proto, abychom se i nadále mohli setkávat s touto krásnou spárkatou zvěří.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá