Myslivecký večer v Líšné je plnoletý

myslivec.jpg

Zdroj: (Pavel Moulis)

Je páteční podvečer 4. dubna 2014 před osmnáctou hodinou. Do vkusně vyzdobené hospůdky na návsi v malebné obci Líšná na Zbirožsku se pozvolna scházejí příznivci Hubertova cechu – tedy vyznavači a příznivci myslivosti. Již po osmnácté se zde koná slavnostní myslivecký večer.

Reklama, která pomáhá

A jak název napovídá je zasvěcen myslivosti, což je podle zákonné definice soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví. Touto definicí myslivosti se jednoznačně řídí členové Mysliveckého sdružení Chrasta Líšná, která myslivecky hospodaří na 1070 hektarech v honitbě Skalky na Rokycansku. Přesněji nedaleko města Zbiroh na okraji Křivoklátska. Místní myslivecké sdružení má více než dvacet členů a několik stálých honců, kteří se ve volných chvílích pečlivě starají o zvěř. Najdeme zde zvěř jelení, sičí, dančí, mufloní, srnčí i černou. Z drobné zvěře zde spatříme zajíce, bažanty a ojediněle i koroptve.

Ještě ani nejsou všichni přítomni a již je podáváno speciální menu – pečené maso, smažené bramborové placky a tatarská omáčka – dvěma slovy gurmánský skvost. Je chvályhodné, že myslivci z Líšné touto akcí nejen obohacují kulturní dění v obci, ale připraví pro své členy, jejich drahé polovičky a významné hosty zajímavý program s mysliveckou tématikou, která je protkaná hudbou v podání skvělého Jíša bandu. I ten je po řadu let neodmyslitelně spjat s touto myslivost propagující aktivitou.

Začátky těchto večerů, jejichž duchovním otcem je myslivecký hospodář Bohuslav Jansa, spadají do roku 1997, takže jde o úctyhodné pokračování této myslivecké veselice. I scénář je víceméně tradiční. Nazdobený, příjemně vyhřátý sál vítá více než padesátku lidí se stejným zájmem – myslivostí, která úzce souvisí s ochranou přírody i kulturním děním v řadě obcí. Začíná se výbornou večeří, následuje přivítání významných hostů, kterými jsou starosta obce Líšná Radek Kovanda či předseda rokycanských ochránců přírody Pavel Moulis. Vítáni jsou však i Přátelé z Rokycan – čtveřice mysliveckých trubačů Jitka Maxová, Jan Brudna, Miloslav Žán a Petr Sejkora, kteří svými hudebními vstupy podtrhují význam této myslivecké akce. Nezapomíná se však ani na Roberta Jíšu s partnerkou, kteří se budou starat o hudební produkci určenou nejen k poslechu, ale hlavně k tanci ani na honce. I přes výčet řady zajímavých hostů je dnešní slavnostní večer určen především manželkám, družkám či přítelkyním myslivců, pro které je tento večer tradičním poděkováním za toleranci, se kterou podporují myslivost svých nejbližších. Ta je oceněna i drobným dárkem – kytičkou pro všechny přítomné ženy. Následuje bohatý program prokládaný hudebními vstupy s možností tance, který je zároveň složen z informací o bohaté činnosti místních myslivců. Pro Václava Mudru, Pavla Bělohlávka a Přemka Mudru mladšího je to i večer, kdy budou pasováni na lovce zvěře, kterou ulovili prvně v životě. Všem pasovaným samozřejmě gratulujeme a přejeme jim mnoho mysliveckých zážitků. Po krátkém hudebním vstupu následovalo udělení čestného členství pro dva Václavy – Mudru a Laubra, což je zvláště v dnešní době velice významným oceněním za dlouholetou činnost pro myslivost. I jim samozřejmě přejeme mnoho zdaru při naplňování tohoto všestranného koníčka. Oficiální část večera ještě doplnila informace o ulovených trofejích, které lze vidět od 11. do 13. dubna na přehlídce loveckých trofejí ve Středním odborném učilišti lesnickém a zemědělském v Rokycanech pod nemocnicí. Tím však nabitý program nekončil. Myslivci celý večer všem přítomným dokazovali, že jsou veselou kopou, kde není nouze o legraci. Zároveň je za nimi vidět i kus dobře odvedené práce nejen pro přírodu, ale i kulturní dění v obci. Ta si jejich počínání nejen váží, ale zároveň je i všemožně podporuje. Po chvilce strávené na tanečním parketu následuje i ukázka vábení zvěře v podání našeho předního vábiče zvěře pana Václava Svobody, což sklidilo uznávaný obdiv. Vrcholem večera bylo losování o ceny, které přináší každý pozvaný. Tím vlastně podporuje nejen spolkovou činnost, ale i místní myslivecký spolek. Slavnostní myslivecký večer pozvolna spěje ke svému závěru. Myslivci opět dokázali, že dokáží nejen přiložit ruku k dílu, ale že se umí i skvěle bavit. I to totiž přispívá k lepšímu náhledu veřejnosti na myslivost.

A co dodat závěrem. V pořadí již osmnáctý myslivecký večer v Líšné se vydařil. Přispěli k tomu nejen organizátoři, ale i všichni přítomní svým chováním. Dokázali tak, že mladí i dříve narození myslivci mohou bez bázně a hany provozovat tak ušlechtilý koníček, jakým myslivost bezesporu je a zároveň odpovědně rozhodovat o životě a smrti. Řada mysliveckých společností by se mohla od místních myslivců učit, jak správně myslivost provozovat a jak významně podpořit kulturní dění v obci. A nám nezbývá nic jiného, než-li si přát, aby podobných myslivecky laděných akcí přibývalo a aby i jejich návštěvnost narůstala.

Autor: (Pavel Moulis)

Reklama, která pomáhá