Nadace spustila veřejnou sbírku na zpřístupnění šikmé věže kostela v Ústí nad Labem

ukn-sikma vez.jpg

Symbolicky na svátek Marie, Ústecká komunitní nadace spustila veřejnou sbírku na znovuzpřístupnění jedné z nejšikmějších věží v Evropě u gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v centru Ústí nad Labem. Umožnilo jí to rozdělení celého záměru do dvou částí a to renovace stávajících prostor věže a stavbu samotné moderní přístavby, která nahrazuje původní schodiště. Veřejná sbírka je určena na pokrytí nákladů spojených s opravou vnitřku gotické věže. Dle sestaveného rozpočtu se náklady budou pohybovat mezi 2,5 až 3 mil. korun.

Reklama, která pomáhá

Lidé, kteří chtějí přispět, mohou poslat například dárcovskou smsku ve tvaru DMS SIKMAVEZ na telefonní číslo 87 777, zaslat finanční obnos na číslo účtu sbírky 1359967028/5500 či si „zakoupit“ schod ve výši 25 000 Kč. Veškeré informace najdou zájemci na stránkách www.komunitninadace.cz/sikmavez. Stavba moderní přístavby, která ještě na konečné schválení čeká, bude následovat. Autorem obou studií je známý architekt Martin Rajniš a jeho architektonická kancelář.

Pro rozdělení projektu na dvě části se nadace rozhodla ve chvíli, kdy bylo zřejmé, že k navrženému architektonickému řešení stávajících prostor věže nemají připomínky nejdůležitější aktéři, jimiž jsou hasiči a Národní památkový úřad. Na rozdíl od moderní přístavby, kdy na konečném řešení není shoda. Mimo jiného stavbu nezahrnuje současný územní plán. Nadace tak na konci června podala podnět k novému územnímu plánu. Rozdělením projektu na dvě části se také nadace rozhodla vyřešit komplikované majetko-právní vztahy. „Zatímco renovace současných prostor gotické věže bude zakončena předáním opravených prostor Římskokatolické církvi, jako majiteli kostela a věže, moderní přístavbu bychom si rádi jako nadace ponechali v majetku.“ vysvětlil Tomáš Krejčí, ředitel nadace. Nadaci se tak i otevřel prostor pro jiné zdroje financování než pouze z darů veřejné sbírky.

Šikmá věž kostela Nanebevzetí Panny Marie se ve svých šedesáti metrech výšky odklání od vertikály o více než dva metry. Je nejšikmější věží v České republice i daleko za hranicemi okolních státu. Ke svému handicapu přišla za druhé světové války, po zásahu leteckou pumou se naklonila a praskla. Tehdy to vypadalo, že brzy spadne. Později ji ale Ústečané podepřeli dřevěnou konstrukcí a nakonec byla složitě zajištěna pomoci betonové injektáže do základů a železobetonového krunýře uvnitř věže.

Při bombardování spadla původní schodišťová přístavba, kterou se na věž chodilo, ta nebyla při rekonstrukci obnovena. Dnes je možné se na věž dostat jen krkolomnou cestou přes podkroví chrámové lodě. Přestavbu věže navrhl v roce 1899 slavný architekt Josef Mocker, autor přestavby Karlštejna. Po bombardování pak staticky zajišťoval stavbu slavný konstruktér Bedřich Hacar, který například navrhl dostavbu poškozeného kláštera v pražských Emauzích.  

Ústecká komunitní nadace se po mnoha letech, kdy se o zpřístupnění „šikmé krásky“ hovořilo, chopila v roce 2015 iniciativy a od té doby činní kroky k tomu, aby se věž zpřístupnila veřejnosti. Nadace z darů zafinancovala geodetické zaměření věže, odborné posudky a architektonickou studii. To vše ve výši přes 319 000 Kč.


O Ústecké komunitní nadaci:

Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž počátky sahají do roku 1993 a jedinou otevřeně grantující nadací pro okresy Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Komunitní nadace, jako nevládní nezisková organizace, za dobu své činnosti podpořila přes 1 500 projektů v celkové výši přes 43 mil. Kč a vytvořila nadační jmění ve výši 41 mil. Kč.

Při své práci klade důraz na maximální profesionalitu a transparentnost – každoročně prochází nezávislým auditem, je signatářem Etického kodexu nadací, je zakládajícím členem Fóra dárců (asociace českých nadací) a Transatlantické sítě komunitních nadací, a dlouhodobě byla podporována jednou z nejvýznamnějších nadací z USA Ch.S. Mott Foundation.

Autor: Kateřina Valešová, Ústecká komunitní nadace

Reklama, která pomáhá