Nepřízeň počasí dravci zvládli

ZO ČSOP Rokycany-IMG_1120.JPG

Ani ne příliš příznivé počasí neodradilo zájemce o dravé ptáky od pravidelného výcviku v honitbách mysliveckých společností, které již sokolníky berou jako neodmyslitelnou součást myslivosti.

Reklama, která pomáhá

O třetí říjnové neděli / 18. října / se ochránci přírody, myslivci i sokolníci sjeli do Oseka – malebné obce nedaleko Rokycan, aby pokračovali v sérii společných setkání lidí obdivující dravé ptáky. Do Restaurace Na rozcestí v Oseku se kolem poledne sjelo několik sokolníků se svými dravci. Po nezbytném občerstvení se zájemci vydali do honitby Honebního společenstva Bušovice. V této honitbě můžeme spatřit kromě drobné zvěře / zajíce, bažanta či kachny / i zvěř srnčí a černou. V poslední době se zde dá vidět i zvěř dančí, která se pozvolna rozšiřuje i do honiteb, kde dříve nebyla. Nutno dodat, že zdejší myslivci hospodaří na necelých dvou tisících hektarech a honitba je to vskutku velice pěkná.

Sokolnictví – umění lovu s dravými ptáky je známé již několik tisíciletí. Na našem území se s ním prokazatelně setkáváme v devátém století. Největší rozmach však zažívá ve středověku. Z první poloviny 13. století pochází latinský spis císaře Fridricha II. „O umění lovu s ptáky„. Lov s dravými ptáky byl záležitostí především šlechty a chovem sokolů i jejich výcvikem se zabývaly významné feudální dvory i církevní řády, které zakládaly sokolnické školy. Vycvičený sokol představoval vzácný dar mimořádné hodnoty a byl často využíván k diplomatickým účelům. Za účelem uchování tradic sokolnictví v Čechách byl v roce 1967 zřízen Klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. V současné době má zhruba 500 členů sdružených ve více než dvaceti střediscích v různých koutech republiky. Podmínkou členství v klubu je dosažení věku 18 let, členství v ČMMJ a úspěšně složené sokolnické zkoušky. Zájemci o členství se na náročné zkoušky připravují pod vedením zkušených sokolníků. Používání loveckých dravců v sokolnictví povoluje orgán státní správy myslivosti, jejich držení a chov pak orgány ochrany přírody.

Pro sokolnictví se v současné době nejčastěji využívají – sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní, káně Harrisova a jestřáb lesní. Sokolníci lovecky využívají přes tři stovky dravců a další slouží k umělým odchovům. Ročně sokolníci odchovávají přes 500 mláďat nejrůznějších druhů dravců, z nichž je část vypuštěna do volné přírody. Prestižní akcí Klubu sokolníků je každoroční mezinárodní setkání v Opočně pod Orlickými horami, provázené společnými lovy a ukázkami pro veřejnost. V letošním roce se uskutečnilo od 8. do 11. října. Od roku 2000 je Klub sokolníků ČMMJ i členem prestižní organizace IAF – Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravců. Tisíciletá tradice umění sokolnictví byla 16. listopadu 2010 zapsána na prestižní seznam světového kulturního dědictví UNESCO, přičemž nominaci podalo současně 11 států světa.

Je sympatické, že myslivci z Honebního společenstva Bušovice myslí nejen na své členy, ale i ostatní. Kromě pořádání řady loveckých akcí, připravují i akce kulturní. Tou první bude již zanedlouho hubertská zábava, která se uskuteční v sobotu 31. října v Bušovicích. Myslivci však pořádají i tradiční myslivecký ples, který se pravidelně koná v lednu. Zanedbatelná není ani péče o zvěř i okolní krajinu, přičemž ve výčtu dobrých počinu myslivců bychom jistě mohli pokračovat.  
A co dodat na závěr? I přes relativně nepřízeň počasí se nakonec podařilo uskutečnit další ze série veřejné prezentace sokolnictví. Významnou měrou pro zdárný průběh přispělo především svým přátelským přijetím Honební společenstvo Bušovice, obsluha osecké Restaurace Na rozcestí, která se velmi kvalitně starala o žaludky zúčastněných a pochopitelně samotní aktéři akce – sokolníci se svými dravci. Zbývá nám tedy jediné. Popřát všem, aby se v přátelské a kamarádské atmosféře, jaká panovala v Oseku, setkávali i na dalších akcích, jejichž cílem je vzájemná tolerance všech, kteří se v přírodě setkávají.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá