Nevidomí milovníci přírody se mohou vydat na unikátní vycházky za zpěvem ptáků

cso-nevidomí milovníci přírody.jpg

Česká společnost ornitologická připravila za podpory Ministerstva životního prostředí sérii vycházek do přírody pro zrakově handicapované. Ornitologové při nich učí nevidomé poznávat hlasy přírody a zároveň se v pilotním projektu od zrakově postižených sami učí, jak podobné vycházky vést. Do zpěvu ptáků, ale i „neslyšitelných” hlasů netopýrů se už lidé mohli zaposlouchat v Praze i ve Zlíně a následovat budou akce v Olomouci, Přerově a opět v Praze.

Reklama, která pomáhá

Poznávání přírody je nádherným zážitkem, pro mnoho lidí i vznešeným celoživotním posláním. Mohlo by se zdát, že zrakový handicap je v tomto oboru vážnou překážkou, nemusí to tak ale být. „Každý profesionální ornitolog i nadšený milovník přírody moc dobře ví, že znát a dobře rozlišovat hlasy ptáků je minimálně stejně důležité, jako je poznávat v dalekohledu,“ říká Evžen Tošenovský z České společnosti ornitologické, který se kromě ptáků zabývá i výzkumem a ochranou netopýrů. „U netopýrů je akustické sledování a určování druhů podle zvuků dokonce ještě daleko důležitější, je k němu ovšem zapotřebí speciální technické vybavení – ultrazvukový detektor – a právě ten si budou moci nevidomí účastníci našich speciálních vycházek také vyzkoušet,“ doplňuje Tošenovský. Právě nevidomí a zrakově handicapovaní mají přitom v poznávání přírody jednu velkou výhodu – dokážou se daleko lépe soustředit na zvukové vjemy, lépe rozlišovat jemné detaily zvuků, a to je právě u ptáků a netopýrů nesmírně důležité pro jejich správné určení.

Aktuální projekt vycházek pro nevidomé je pro ČSO pilotní a propojuje popularizaci přírodních věd se sociální problematikou zrakově postižených. „Naším cílem je přitom nejen ukázat specifické skupině účastníků krásy české přírody, ale zároveň se od nich chceme i sami učit, jakým způsobem podobné vycházky a programy vést a připravovat,“ říká Katarina Slabeyová, která má v ČSO na starosti organizaci tradičních akcí pro veřejnost jako je Vítání ptačího zpěvu nebo Evropský festival ptactva. „Do budoucna tak budeme schopní v rámci našich zavedených akcí, ale například i vytvářených materiálů a tiskovin, nabídnout aktivity ČSO daleko širší skupině zájemců,“ dodává Slabeyová. A že je právě o exkurze do přírody za hlasy ptáků mezi zrakově postiženými velký zájem, potvrzuje i to, že první dva termíny těchto speciálních vycházek byly v předstihu plně obsazené. „Velmi nás těší, že se nám zrakově handicapovaní zájemci sami ozývají a o podobný program mají zájem. Budeme velmi vděční, pokud nás aktivní jednotlivci, ale i organizace pracující s nevidomými a zrakově postiženými kontaktují a pomohou nám naše vycházky co nejlépe připravit,“ upřesňuje Slabeyová.

Na samotné vycházky pro zrakově postižené naváže workshop pro organizátory tradičních vycházek. Workshop, kterého se zúčastní i specialista na komunikaci s nevidomými, poslouží pro zaškolení organizátorů a výměnu zkušeností. Pro zrakově postižené také ornitologové vytvoří terénní příručku pro určování ptáků v Braillově písmu.

Kontakty:
Mgr. Evžen Tošenovský, Česká společnost ornitologická, tel.: 777 771 196, tosenovsky@birdlife.cz
Mgr. Katarina Slabeyová, Česká společnost ornitologická, tel.: 777 330 710, slabeyova@birdlife.cz

Zdroj: Česká společnost ornitologická

Reklama, která pomáhá