Nový Prostor má v Pardubicích registrovaných 18 prodejních míst

skp-centrum-pardubice-Nový Prostor.JPG

Již od roku 2002 můžete v pardubických ulicích zakoupit časopis Nový Prostor, který prodávají lidé v obtížné sociální situaci. Vychází jako čtrnáctideník a z ceny 50 Kč náleží polovina prodejci. Kromě toho má tento časopis kvalitní obsah, jehož články kriticky nahlížejí současné dění ve společnosti a jdou pod povrch věci. 

Reklama, která pomáhá

V Pardubicích prodej zajišťuje SKP-CENTRUM, o.p.s., konkrétně jeho Nízkoprahové denní centrum (NDC). Do prodeje Nového Prostoru se mohou zapojit nejen klienti NDC, ale rovněž uživatelé ostatních služeb určených pro osoby bez přístřeší. Jedná se o formu sociální rehabilitace, při níž se klienti v nepříznivé sociální situaci naučí pracovním návykům a zlepší si svou finanční situaci.

„Naši prodejci mají k dispozici 18 prodejních míst rozmístěných v centru Pardubic, na Dukle, Dubině a v Polabinách. Od května 2015 jsme nově přidali tři prodejní místa - autobusové nádraží, Karlovina a Univerzita Pardubice,“ vysvětluje sociální pracovnice Zuzana Hanušová, DiS., která dodává: „Od začátku tohoto roku jsme do programu zaregistrovali 16 nových prodejců, k dnešnímu dni jsou aktivní tři z nich.“

Prodejci musí dodržovat jasná pravidla: nosit průkazku prodejce se svou fotkou a číslem viditelně pověšenou na krku, prodávat pouze na určeném prodejním místě uvedeném na průkazce a nabízet časopisy označené číslem shodným s číslem průkazky. Během prodeje je prodejci zakázáno pít alkohol, kouřit nebo se nevhodně či vulgárně chovat. Nejen že by tak odrazovali potenciální zákazníky, ale poškodili by i jméno Nového Prostoru. V případě pochybností o správnosti prodeje kontaktujte regionální reprezentantku Zuzanu Hanušovou, DiS., na telefonním čísle 777 765 842 nebo na e-mailové adrese zuzana.hanusova@skp-centrum.cz.

Více informací o NP se dozvíte na webových stránkách www.novyprostor.cz.

Autor: Nízkoprahové denní centrum při SKP-CENTRUM, o.p.s.

Reklama, která pomáhá