Obavy z podnikání rozptýlí rekvalifikační kurz a motivační program

ilustrační foto-www.pexels.com-hand-laptop-notebook-typing.jpg

Zdroj: www.pexels.com

Po nedávném dotazníkovém šetření neziskové organizace Portus Prachatice, o.p.s., které zjišťovalo podnikatelské aktivity žen nebo jejich zájem se do podnikání pustit přichází odezva. Ze šeření totiž vyplynulo, že některé ženy vracející se na trh práce po rodičovské dovolené mají chuť a odvahu zahájit podnikatelské aktivity, ale obávají se především administrativní náročnosti, nedostatku informací nebo osobního neúspěchu. Organizace pro ně proto připravila dva atraktivní kurzy šité na míru.

Reklama, která pomáhá

„Jelikož je naším cílem tyto ženy podporovat, připravili jsme pro ně dvě vzdělávací aktivity. Jednou z nich je rekvalifikační kurz Základy podnikání se 120 hodinovou dotací a dále čtyřdenní motivační program. Oba kurzy mají výrazně napomoci těm maminkám, které se rozhodnou podpořit svojí profesní kariéru podnikatelskou činností,“ uvedla Tereza Ksandrová, manažerka projektu Práce a děti pod jednou střechou podpořeného Nadací Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Rekvalifikační kurz startuje 10. srpna a účastnice při něm získají informace především z oblasti povinností podnikatele, právních norem, marketingu, financování podnikání, daňové problematiky, účetnictví a personalistiky. „Výstupem tohoto kurzu budou podnikatelské plány, které si účastnice zpracují za pomoci lektorů, a to včetně finanční rozvahy,“ doplnil Petr Šmíd, ředitel Portus Prachatice, o.p.s.

Na rekvalifikační kurz bude navazovat motivační program, který naopak připraví ty ženy, které nakonec nezvolí cestu podnikání a budou se chtít vrátit na otevřený trh práce na výběrové řízení. „Program totiž nabízí například přípravu na pohovor, zpracování osobního portfolia, rozesílání motivačních dopisů a efektivní vyhledávání volných pracovních míst,“ doplnil P. Šmíd s tím, že motivační program začíná 3. září a stejně tak jako rekvalifikační kurz je bezplatný, jelikož je hrazen prostřednictvím Norských fondů. „Protože pracujeme s maminkami pečujícími o děti do 6 let věku, je důležité zmínit, že jim po celou dobu vzdělávacích aktivit zajišťujeme hlídání dětí v našem mateřském centru Sluníčko a taktéž mohou plně využívat naše  coworkingové centrum, ve kterém mohou v klidu zpracovávat podnikatelské plány nebo osobní portfolia. I po tuto dobu se totiž postaráme o jejich děti,“ ukončila Tereza Ksandrová. Více informací o obou bezplatných kurzech je uvedeno na webových stránkách organizace www.portusprachatice.cz

Autor: Mgr. Alena Doležalová, Portus Prachatice, o.p.s.

Reklama, která pomáhá