Občanská poradna nově v Litoměřicích

poradna-litomerice.jpg

Občanská poradna se poprvé otevře v pondělí 1.9.2014 v budově Diecézní charity Litoměřice.

Reklama, která pomáhá

Občanská poradna Litoměřice poskytne základní a odborné sociální poradenství ambulantní formou, a to každé pondělí od 12:30 do 16:30 hodin. Vznik nové sociální služby podpořilo město Litoměřice a provozovat ji bude Diecézní charita Litoměřice.
„Na poradnu se mohou obrátit občané města Litoměřice a jeho spádových obcí, kteří jsou v krizi, vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, dále rodiny s dětmi, oběti trestné činnosti a senioři,“ říká Roman Striženec, vedoucí poradny.
Cílem poradny je prostřednictvím služeb odborného a základního sociálního poradenství podporovat lidi ve zvládání nepříznivých sociálních situací, předcházet vzniku sociálního vyloučení a podporovat sociální začleňování uživatelů služby.

Na otázku, s čím konkrétně poradna pomáhá, odpověděla sociální pracovnice poradny Marie Haufová: „ Poradíme v oblasti zaměstnání, bydlení, rodinných vztahů, zdravotnictví, v komunikaci s úřady nebo s právní problematikou a v mnoha dalších oblastech. Pokud se jedná o případ, jehož řešení nespadá do naší kompetence, odkážeme uživatele na příslušnou instituci.“

Služby poradny jsou poskytovány bezplatně.

Autor: Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice

Reklama, která pomáhá