Obce významně pomáhají ochráncům

zo-csop-rokycany-jpg.jpg

Činnost rokycanských ochránců přírody je velice pestrá a mnohostranná. Od ekologické výchovy přes výchovu mladé generace až po praktické aktivity v přírodě či záchranu volně žijících živočichů. Toto si uvědomuje nejen široká veřejnost, ale i celá řada městských a obecních úřadů, kteří se snaží ochráncům přírody pomáhat. Každoročně se na městské a obecní úřady ochránci přírody obracejí s dopisem o finanční pomoc a ani letošní rok není výjimkou.

Reklama, která pomáhá

Ohlédneme-li se za loňským rokem, musíme konstatovat, že se počet těch, kteří pomáhají, pozvolna zvyšuje, za což jsme pochopitelně rádi. Zároveň to svědčí i o kvalitně odváděné práci rokycanských ochránců přírody. Rádi bychom tedy poděkovali všem, kteří menší či větší částkou přispěli na naši celospolečensky prospěšnou činnost. Mezi významné podporovatele patřila tato města či obce: Líšná, Chaloupky, Mýto, Kotopeky, Břasy, Karlštejn, Dobřív, Loděnice, Hýskov, Komárov, Velký Chlumec, Kamenný Újezd, Volduchy, Tetín, Nižbor, Svatá, Neumětely, Točník, Otročineves, Tmaň, Mořinka, Klabava, Hrádek, Běštín, Vráž, Podbrdy, Tlustice, Holoubkov, Podmokly, Bzová, Sirá, Libomyšl, Bykoš, Hvozdec, Kařez, Liblín, Štítov a Chomle. Je sympatické, že řada výše jmenovaných činnost rokycanských ochránců přírody podporují pravidelně již několik let a doufejme, že tomu bude tak i nadále. Chvályhodné je i to, že někteří berou naši podporu jako prestižní záležitost a zcela automaticky zařazují finanční podporu našich aktivit jako součást svého rozpočtu.

Loňský rok byl pro naši organizaci rokem skutečně náročným. Díky členům, sponzorům či příznivcům naší organizace se podařilo zorganizovat celou řadu zajímavých a hodnotných akcí. Za všechny jmenujme např. vycházku za zimujícími opeřenci, Zlatou srnčí trofej, přírodovědné soustředění či uspořádání ochranářského plesu s velice dobrou návštěvností. Dokázali jsme věnovat čas i vlastní finanční prostředky na zkvalitnění naší činnosti, což se pozitivně odrazilo v zájmu státních, krajských, městských či obecních úřadů o naši činnost. Ty také v neposlední řadě věnovali i podstatnou část finančních prostředků pro naše veřejně prospěšné aktivity. Z hlediska objemu finančních prostředků je nutné mezi nejvýznamnější naše podporovatele zařadit Ústřední výkonnou radu Českého svazu ochránců přírody, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Sdružení Mladých ochránců přírody, NET4GAS, Město Rokycany, Mubea Žebrák, Město Hořovice, Obec Chrustenice, Obec Osek, Město Beroun, Obec Litohlavy a Město Mirošov. Zvláštní poděkování zaslouží Obec Hlohovice, která každoročně půjčuje ochráncům přírody svůj areál k uskutečnění dětského přírodovědného soustředění. Zanedbatelný není ani podíl individuálních dárců, mezi které patří: p. Kantorová, p. Brnušáková, p. Rajnochová, p. Bočková, p. Bělohlávková, p. Marková a p. Landrichterová. Zapomenout nesmíme ani na dárce, kteří nás podporují darem do tomboly. V loňském roce k nim patřil Jaroslav Urban, Jitka Komasová, Martina Votýpková, Filip Sedláček a Jaroslav Mráz. Poděkování též patří plzeňské SUPER ZOO za uskutečnění sbírky krmiv pro chovaná zvířata. I jim moc děkujeme.

I přes získané finanční prostředky by se naše činnost neobešla bez propagace mediálních sponzorů, mezi něž zejména patří: Rokycanský deník, Berounský deník, Plzeňský rozhled, Mladá fronta dnes, Myslivost, Rokycanské noviny, Silva bohemica, QAP – internetové noviny, Podbrdské noviny, Právo, Rokycanský servis, Váš region, Dobrá věc, 5 + 2, Iris a další neméně významné.

Všem jmenovaným děkujeme, neboť bez jejich významné podpory bychom nemohli pro ochranu přírody a krajiny pracovat s takovým nasazením. Pro ty ostatní budiž inspirací či návodem jak pomoci, neboť ochrana přírody je věcí nás všech.

Máte-li i Vy pocit, že je potřeba finančně pomoci rokycanským ochráncům přírody, můžete to udělat následujícími způsoby:

  • složenkou na adresu: ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany
  • bankovním převodem na účet č. 842421389/0800 u ČS, a.s., pobočky Rokycany
  • osobně při prohlídce areálu / ekocentrum, záchranná stanice živočichů /
  • odesláním jednorázové dárcovské sms zprávy ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na číslo 87777 / cena DMS je 30,- Kč, příjemce získá 28,50 Kč /
  • odesláním roční dárcovské sms zprávy ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI ROKYCANY na číslo 87777 / měsíčně Vám po dobu jednoho roku bude strhávána automaticky částka 30,- Kč /

Ať už se však rozhodnete jakkoli, děkujeme Vám. Snažíme se pomáhat zvířatům v nouzi, pomozte nám prosím, i Vy! Existují i další formy podpory naší činnosti. Na provoz, údržbu a fungování organizace je kromě finančních prostředků zapotřebí i celá řada důležitých materiálů, vybavení, krmiv atd. I zde je tedy možnost nějakým způsobem pomoci. Zájem máme především o krmivo pro nejrůznější druhy chovaných či volně žijících živočichů, občerstvení či drobné dárky pro účastníky našich akcí či materiálů pro neustálé vylepšování areálu / nátěrové hmoty, hřebíky, šrouby … /. Možností v této oblasti je však zcela jistě mnohem více a záleží na Vás, jakou formu aktivní pomoci si vyberete.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá