Odpoledne s přírodou oslovilo malé i velké

ZO ČSOP Rokycany-3.JPG

Myslivecký spolek Sirá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v Rokycanech uspořádal v sobotu 2. června zábavné myslivecko-ochranářské odpoledne. Celá akce vypukla krátce po čtrnácté hodině u lovecké chaty místního spolku krátkou informací o průběhu odpoledne. Hned poté následoval pestrý program. Jeho smyslem bylo představení volnočasových aktivit v přírodě včetně myslivosti.

Reklama, která pomáhá

Nezapomnělo se však ani na děti. Pro ty byl připraven i zajímavý doprovodný program skládající se ze střelby ze vzduchovky, jízdy na koních, naučné stezky, skládání puzzlí či malování na obličej. Všechny jmenované disciplíny byly neustále v obležení, což bylo příjemným zjištěním nejen organizátorů, ale i samotných rodičů, kteří sem přišli oslavit i včerejší den dětí.

Odborný program zahájilo trubačské duo – ing. Jitka Maxová a Richard Klír, kteří přítomné seznámili s barokní loveckou hudbou a provedli přítomné vývojem tohoto odvětví myslivecké kultury, která si i na Rokycansku získává stále více zájemců. Na jejich vystoupení navázal Radim Šíma, který předvedl vábení zvěře na různé typy vábniček. Jeho vystoupení sklidilo zasloužený obdiv, neboť i vábení zvěře zaznamenává určitý rozvoj v naší myslivosti. Kromě toho se věnoval celé odpoledne dětem v rámci ekologické výchovy. Další ukázka se týkala lovecké kynologie. Trojice kynologů / Ing. Simona Rezková, Hana Rosochová a Václav Lom / se svými čtyřnohými pomocníky ukázali několik disciplín, které jsou vyžadovány na zkouškách, kde psi získávají loveckou upotřebitelnost. Do oblasti sportovní kynologie pak přítomné zasvětila Marcela Zahořová. Odborný program pokračoval povídáním Mgr. Dity Weinfurtové o netopýrech a i ona si v brzké době našla dostatek posluchačů zajímajících se i tyto specifické noční tvory. Posledním odborným tématem odpoledne bylo kroužkování ptactva s názornou ukázkou. Ornitoložka Dominika Lokingová s kolegou poutavou formou zasvětila přítomné do problematiky značení ptactva a nastínila i další zajímavosti ze světa ornitologie.

Díky zájmu Mysliveckého spolku Sirá, rokycanských ochránců přírody i široké veřejnosti se podařilo zrealizovat další velice zdařilou akci, která se uskutečnila v honitbě hospodařící na více než sedmi stech hektarech. O tuto krásnou honitbu, v níž převládá výskyt zvěře srnčí a černé, se aktivně starají všichni členové spolku, jehož zázemí je v areálu lovecké chaty, kde se akce uskutečnila. Tento udržovaný areál skýtá i možnost kvalitního přátelského posezení včetně pořádání nejrůznějších mysliveckých akcí propagující českou myslivost.

A co dodat?  Příjemně strávené letní odpoledne plné informací o myslivosti, ochraně přírody i příbuzných oborech přilákalo k lovecké chatě přes sto padesát malých i velkých. To samo o sobě vypovídá o úspěchu této akce, která může být inspirací pro další spolky. Dalším významným pozitivem je i skutečnost, že se na akci podílela Oblastní charita Rokycany s ukázkou jejich tvorby i Václav Lasák se svými obrazy s mysliveckou tématikou, které bylo možné i zakoupit. Velký dík tedy patří nejen organizátorům, ale i všem, kteří se na kvalitně připravené akci podíleli. Nemalou měrou k lesku akce přispěla i obsluha skvělého občerstvení i další myslivci, kteří zajišťovali drobné soutěže pro děti.

Úplný závěr obstaralo neformální posezení přítomných v areálu lovecké chaty, což je jistě dobrý počin do budoucna. Všem by totiž mělo jít nejen o zdravou a rozmanitou přírodu, ale i výchovu mladé generace, která se na ochraně a zachování přírody bude v budoucnu podílet. Věřme, že i ostatní myslivecké spolky pochopí, že toto je cesta, jak pohled na myslivost změnit. Možností jak zaujmout veřejnost má myslivost poměrně dost, ale vždy záleží na chuti udělat něco navíc. A to v Siré určitě mají.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá