Odpoledne s přírodou oslovilo veřejnost

ZO ČSOP Rokycany-myslivecky-spolek-sira-IMG_1147.jpg

Myslivecký spolek Sirá ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody v Rokycanech uspořádal v sobotu 7. října zábavné myslivecko-ochranářské odpoledne. Celá akce vypukla krátce po čtrnácté hodině u lovecké chaty místního spolku krátkou informací o průběhu odpoledne.

Reklama, která pomáhá

Hned poté následoval pestrý program. Jeho smyslem bylo představení volnočasových aktivit v přírodě včetně myslivosti. Nezapomnělo se však ani na děti. Pro ty byl připraven i zajímavý doprovodný program skládající se ze střelby ze vzduchovky, jízdy na koních, házení míčkem do terče či malování na obličej. Všechny jmenované disciplíny byly neustále v obležení, což bylo příjemným zjištěním nejen organizátorů, ale i samotných rodičů.

Odborný program zahájil Pavel Moulis – předseda ZO ČSOP Rokycany, který přítomné seznámil s činností organizace s důrazem na provozování záchranné stanice živočichů pro oblast Berounska, Hořovicka a Rokycanska. Na jeho vystoupení navázal Jaromír Gabriel a pohovořil o problematice dopravních nehod ve vztahu ke zvěři. Téma, které je aktuální právě v této době vzbudilo zasloužený zájem. Dalšími vystupujícími byli trubači, kteří zájemce z řad myslivecké i nemyslivecké veřejnosti seznámili s průběhem honu a přidali i několik neméně zajímavých skladeb. Následovalo povídání Heleny Jarolímkové o fotografování v přírodě s praktickou ukázkou děl z nejrůznějšího prostředí. Další ukázka se týkala lovecké kynologie. Hana Rosochová a Šárka Navrátilová se svými čtyřnohými pomocníky ukázali několik disciplín, které jsou vyžadovány na zkouškách, kde psi získávají loveckou upotřebitelnost. Stejně jako koně i pejskové byli výrazným zpestřením celého odpoledne. Odborný program pokračoval povídáním Miloše Kalčíka o hodnocení trofejí srnčí zvěře. To přilákalo především myslivce. Posledním odborným tématem odpoledne bylo kroužkování ptactva s názornou ukázkou. Ornitoložka Dominika Lokingová poutavou formou zasvětila přítomné do problematiky značení ptactva a nastínila i další zajímavosti ze světa ornitologie.

Díky zájmu Mysliveckého spolku Sirá, rokycanských ochránců přírody i široké veřejnosti se podařilo zrealizovat další velice zdařilou akci, která se uskutečnila v honitbě hospodařící na více než sedmi stech hektarech. O tuto krásnou honitbu, v níž převládá výskyt zvěře srnčí a černé, se aktivně starají všichni členové spolku, jehož zázemí je v areálu lovecké chaty, kde se akce uskutečnila. Tento udržovaný areál skýtá i možnost kvalitního přátelského posezení včetně pořádání nejrůznějších mysliveckých akcí propagující českou myslivost.

A co dodat?  Příjemně strávené podzimní odpoledne plné informací o myslivosti, ochraně přírody i příbuzných oborech přilákalo k lovecké chatě přes dvě stě padesát malých i velkých. To samo o sobě vypovídá o úspěchu této akce, která může být inspirací pro další spolky. Dalším významným pozitivem je i skutečnost, že se na akci podílela Oblastní charita Rokycany, zvíkovecké kytičky i Václav Lasák se svými obrazy s mysliveckou tématikou. Velký dík tedy patří nejen organizátorům, ale i všem, kteří se na kvalitně připravené akci podíleli. Nemalou měrou k lesku akce přispěla i obsluha skvělého občerstvení i další myslivci, kteří zajišťovali drobné soutěže pro děti, kterých se opět sešlo poměrně dost.

Úplný závěr obstaralo neformální posezení přítomných u táboráku, což je jistě dobrý počin do budoucna. Všem by totiž mělo jít nejen o zdravou a rozmanitou přírodu, ale i výchovu mladé generace, která se na ochraně a zachování přírody bude v budoucnu podílet. Věřme, že i ostatní myslivecké spolky pochopí, že toto je cesta, jak pohled na myslivost změnit. Možností jak zaujmout veřejnost má myslivost poměrně dost, ale vždy záleží na chuti udělat něco navíc. A to v Siré určitě mají.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá