Odpoledni s přírodou přálo počasí

csop rokycany-sira-2019-IMG_4391.jpg

Ani nesnesitelné vedro a řada akcí v okolí neodradilo téměř stovku účastníků společné akce Mysliveckého spolku Sirá a Českého svazu ochránců přírody v Rokycanech s výstižným názvem Odpoledne s přírodou. Ta se uskutečnila v sobotu 15. června u lovecké chaty místního spolku úderem čtrnácté hodiny.

Reklama, která pomáhá

Hned poté následoval pestrý program, jehož smyslem bylo představení volnočasových aktivit v přírodě včetně myslivosti. Nezapomnělo se však ani na děti. Pro ty byl připraven i zajímavý doprovodný program skládající se ze střelby ze vzduchovky na běžící terč, jízdy na koních a naučné stezky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočky Plzeň, kterou si mohli kromě dětí projít i rodiče. Všechny jmenované disciplíny byly neustále v obležení, což bylo příjemným zjištěním nejen organizátorů, ale i samotných rodičů, byť díky krásnému počasí řada lidí zůstala zřejmě raději někde ve stínu či u vody.

Před zahájením vlastního odborného programu, předal za doprovodu loveckých fanfár předseda spolku Jaroslav Hříbal myslivecké vyznamenání III. stupně Danielu Jedličkovi, který zastává v místním spolku funkci mysliveckého hospodáře, za dlouholetou činnost pro myslivost. Poté se již přítomným představila dvojice Zdeňka Sukupová a Lenka Krátká se svými čtyřnohými kamarády a předvedla ukázku lovecké kynologie. Pejsci – ohaři tak ukázali několik disciplín, které jsou vyžadovány na zkouškách, kde psi získávají loveckou upotřebitelnost. Dalším vystupujícím byl Soubor brdských trubačů / Jitka Maxová, František Svejkovský a Svejkovský junior / jejichž ukázka se týkala vývoje tohoto významného odvětví myslivecké kultury, která i díky jim získává na Rokycansku stále větší oblibu. Na jejich vystoupení navázal Radim Šíma, který předvedl vábení zvěře na různé typy vábniček. Jeho vystoupení sklidilo zasloužený obdiv, neboť i vábení zvěře zaznamenává určitý rozvoj v naší myslivosti. Obohacením programu byly i obrazy Václava Lasáka, které si mohli případní zájemci hned zakoupit a samozřejmě skvělé občerstvení.

Díky zájmu Mysliveckého spolku Sirá, rokycanských ochránců přírody i široké veřejnosti se podařilo zrealizovat další velice zdařilou akci, která se uskutečnila v honitbě hospodařící na více než sedmi stech hektarech. O tuto krásnou honitbu, v níž převládá výskyt zvěře srnčí a černé, se aktivně starají všichni členové spolku, jehož zázemí je v areálu lovecké chaty, kde se akce uskutečnila. Tento udržovaný areál skýtá i možnost kvalitního přátelského posezení včetně pořádání nejrůznějších mysliveckých akcí propagující českou myslivost.

A co dodat?  Příjemně strávené letní odpoledne plné informací o myslivosti, ochraně přírody i příbuzných oborech přilákalo k lovecké chatě téměř stovku malých i velkých. To samo o sobě vypovídá o úspěchu této akce, která může být inspirací pro další spolky. Velký dík tedy patří nejen organizátorům, ale i všem, kteří se na kvalitně připravené akci podíleli. Nemalou měrou k lesku akce přispěli i myslivci pořádajícího spolku, kteří zajišťovali drobné soutěže pro děti.

Úplný závěr obstaralo neformální posezení přítomných v areálu lovecké chaty, což je jistě dobrý počin do budoucna. Všem by totiž mělo jít nejen o zdravou a rozmanitou přírodu, ale i výchovu mladé generace, která se na ochraně a zachování přírody bude v budoucnu podílet. Věřme, že i ostatní myslivecké spolky pochopí, že toto je cesta, jak pohled na myslivost změnit. Možností jak zaujmout veřejnost má myslivost poměrně dost, ale vždy záleží na chuti udělat něco navíc. A to v Siré určitě mají.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá