Odsávačky mateřského mléka pro Neonatologické oddělení FN Brno

fn-brno-Devět odsávaček mateřského mléka.JPG

Neonatologické oddělení FN Brno získalo za více než dvacet tisíc korun celkem devět nových odsávaček mateřského mléka. Šest od rodičovské organizace BabyKlokánci a další tři pak od paní Vedralové a Kašniarové, majitelek zkrášlovacího studia Mellisa v Pohořelicích, jež u příležitosti Dne pro ženy uspořádaly tombolu.

Reklama, která pomáhá

Mateřské mléko je pro výživu novorozence a jeho zdravý vývoj zásadní. Obsahuje složky, které nelze implantovat do žádné počáteční formule. Jsou to především imunoglobuliny, které podporují imunitní systém a enzymy podílející se na štěpení výživových složek mléka.
Složení mateřského mléka není stálé, ale přizpůsobuje se gestačnímu a postnatálnímu věku. Obsah výživových složek se mění i v průběhu kojení. Důležité je podání nativního mateřského mléka, tedy "čerstvého" nepasterizovaného a nezamraženého. Jedině tak jsou jeho významné složky zachovány. Ideální je, je-li miminko vyživováno mlékem vlastní matky.
U nezralých novorozenců je prvním cílem ošetřovatelské péče podpořit nástup laktace u maminky a následně ji udržet do doby, než je miminko schopné plného kojení. Pro dosažení cíle je třeba zachovat dvě zásadní podmínky:

  • přítomnost matky v blízkosti dítěte, nejlépe společný pobyt na pokoji;
  • pravidelné odsávání s počáteční stimulací.

Očekává-li se porod extrémně nezralého miminka, je žádoucí, připravit si na první podání stravy kolostrum vlastní matky - odsávání krátce před porodem či ihned po porodu. Počáteční dávky podávané miminku jsou velmi malé, kolostrum většinou zcela dostačuje a pro nezralý zažívací trakt je ideální.
Literatura doporučuje první odsávání zahájit rukou. Na našem pracovišti se spíše osvědčily elektrické odsávačky, zejména očekává-li se dlouhé období odsávání. Odsávačky mateřského mléka, které se podařilo nově získat, budou velkým pomocníkem pro dosažení našeho cíle ve výživě - mléko vlastní maminky od narození minimálně do 1/2 roku věku a to i u extrémně nezralých novorozenců.


BabyKlokánci - je rodičovská organizace, která podporuje rodiny s předčasně narozenými a nemocnými novorozenci, poskytuje zejména matkám emoční a psychologickou podporu, spolupracuje s odborníky, organizuje finanční sbírku z jejíhož výtěžku pořizuje předměty a zařízeni na podporu kontaktu mezi matkou(otcem) a dítětem v nemocnici (odsávačky mateřského mléka, ruka Zaky na přenos vůně, přikrývky na klokánkování), medializuje danou problematiku (překlady medicínských výzkumů a zahraničních zkušeností, články, přednášky, rozhovory, letáky, informační materiály, spolupracuje s mateřskými centry v organizování veřejných akcí, při kterých propojují světy oddělené nemocniční zdí - šití čepiček, sbírky ve prospěch jednotlivých nemocnic). Zakladatelkou je Ivana Antalová, maminka Evičky, narozené ve 24tt a dalších dvou dětí.

Studio Mellisa je kosmetické a zkrášlovací studio v Pohořelicích, po jehož návštěvě se budete cítit jako znovuzrození. Tak neváhejte a přijďte se nechat hýčkat a rozmazlovat. Na Vaši návštěvu se těší Simona Kašniarová a Petra Vedralová.

Fakultní nemocnice Brno je největším zdravotnickým zařízením na Moravě. Pacientům všech věkových kategoriích poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny v souladu s dostupnými poznatky současné lékařské vědy. Moderní vybavení, týmy erudovaných odborníků, komplexní diagnosticko-léčebné zázemí a úzká vědecko-výzkumná spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně řadí Fakultní nemocnici Brno na jedno z předních míst českého zdravotnictví. FN Brno je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:2008 a od roku 2011 také prvním a doposud jediným zdravotnickým zařízením v Evropě, které obhájilo certifikát NIAHOSM. Ředitelem FN Brno je od května roku 2007 MUDr. Roman Kraus, MBA.

Autor: Mgr. Anna Mrázová, Fakultní nemocnice Brno

Reklama, která pomáhá