Ornitologové zpřístupnili „Josefovskou džungli“ v ptačím parku

cso-josefovske louky-foto3.jpg

Foto: Marián Polák

Kilometr divočiny, kam desítky let nevkročila lidská noha, zpřístupnila pro veřejnost Česká společnost ornitologická v Ptačím parku Josefovské louky. Jde o součást nové okružní turistické stezky podél břehu řeky Metuje, která provede návštěvníky po nejzajímavějších místech mokřadu až k ohradě, kde žijí divocí koně.

Reklama, která pomáhá

„Jak asi vypadalo údolí Metuje před 8 000 lety, než do našich končin přišlo zemědělství? Řeka divočila a měnila trasu svého toku, velcí kopytníci ožírali, olamovali a rozdupávali vegetaci, bobři káceli stromy a zaplavovali území tak, že tu nemohl růst souvislý les.“

Tento text přivítá návštěvníky nově zpřístupněné okružní stezky v Ptačím parku Josefovské louky České společnosti ornitologické. „Trasa vede kolem celého parku až k soutoku Staré Metuje s Novou, kde v ohradě žijí divocí koně. Díky jejich spásání mohou nyní po loukách pobíhat například kuřátka čejky chocholaté,“ představuje jeden z druhů žijících v parku jeho správce Břeněk Michálek.

Nové dřevěné cedule na dvou místech stezky zobrazují údolí Metuje a jeho zvířecí obyvatele v období před 8 000 lety. Foto: Břeněk Michálek

Nová stezka vede místy „džunglí“, kterou za pomoci motorových pil a křovinořezů upravovali dobrovolníci tak, aby divoká příroda mohla odhalit svá tajemství. „Návštěvníci mají možnost na trase spatřit vydru, ledňáčka, bobří ohryzy, popraskané rozvrácené vrby pokryté choroši a malebné zátoky Metuje. Stezku ocení především lidé, kteří milují obyčejné nezpevněné chodníčky divokou přírodou. Díky zpřístupnění Josefovské džungle mohou poprvé návštěvníci obejít park okružní trasou bez obtěžujícího vracení se stejnou cestou,“ popisuje Michálek.

Hlavním cílem návštěvníků Josefovských luk jsou ptáci, kterým se tu k radosti ornitologů daří. „Máme tu čápa bílého i černého, jeřáby popelavé, několik druhů bahňáků, čtyři druhy chřástalů, vzácné tažné kachničky čírky modré, několik druhů dravců a mnoho dalších. Kromě ptáků jsou Josefovské louky útočištěm i pro mnoho druhů hmyzu včetně celoevropsky chráněných,“ komentuje druhovou pestrost Michálek.

Jedním z ptačích návštěvníků rezervace Josefovské louky je čáp bílý. Foto: Alice Janečková

Na dvou místech nové stezky jsou dřevěné cedule s kresbami koní, zubrů a praturů, tedy zvířat, která tu kdysi žila a která sem ochránci přírody vracejí, aby pomohla s údržbou této unikátní rezervace. Cedule jsou součástí projektu Interpretace přírodního a kulturního dědictví Josefovských luk. Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Ptačí park Josefovské louky by nevznikl bez finanční podpory stovek drobných i větších dárců. Jen díky této podpoře se plocha území spravovaného Českou společností ornitologickou v souladu s potřebami ptáků a jiných živočichů stále rozrůstá postupným vykupováním dalších pozemků. Darovat lze jednoduše na stránkách ptačího parku www.josefovskelouky.cz. Za poskytnuté dary patří všem veliký dík!

Vzácným návštěvníkem Josefovských luk je čáp černý, plachý obyvatel lužních lesů. Foto: Marián Polák

Pro mnoho ptáků z rozmanité skupiny bahňáků jsou Josefovské louky vhodným domovem nebo tahovou zastávkou při jejich cestě na hnízdiště. Na fotografii je vodouš šedý, který se na mokřadu zastavil při tahu na hnízdiště v tundře. Foto: Marián Polák

Autor: Věra Sychrová, Česká společnost ornitologická

Reklama, která pomáhá