Portus Prachatice jednal se zástupci firem o zavedení flexibilních forem práce

portus-flexibilni formy prace.jpg

Portus Prachatice, o.p.s. jednal v březnu a dubnu se zástupci 22 firem a organizací o možnostech zavedení flexi úvazků pro své zaměstnance. Na celkem pěti seminářích se zaměstnavatelé z Prachaticka seznámili jak s existujícími možnostmi flexibilních forem práce, tak s výhodami, které pro zaměstnavatele i zaměstnance přinášejí.

Reklama, která pomáhá

Semináře se konaly v rámci projektu Práce a děti pod jednou střechou financovaného z Norských fondů. Hlavním cílem je pomoci ženám po mateřské dovolené, začínajícím podnikatelkám či nezaměstnaným ženám pečujícím o děti zvýšit šance najít a udržet si práci a skloubit rodinný život s profesním životem. Dílčím cílem projektu je právě i zvyšování povědomí o flexibilních formách práce (semináře, oslovení firem, informační materiály apod.). Služby jsou v rámci projektu nabízeny zdarma, aby byly dostupné pro všechny.

Česká republika zatím patří k zemím, které flexibilní formy práce spíše nevyužívají. Minimální nabídka těchto pracovních míst může mít reálný dopad na zvýšenou nezaměstnanost rodičů po rodičovské dovolené, obzvláště pak matek dětí do 6 let věku. „Ke konci roku 2014 jsme evidovali celkem 46 osob na Prachaticku a Vimpersku, z toho dva muže, kteří se řadí do této cílové skupiny,“ sdělil Václav Vávra, analytik trhu práce Úřadu práce České republiky, kontaktního pracoviště Prachatice.

Portus Prachatice, o.p.s. v rámci projektu Práce a děti pod jednou střechou, podpořeného Nadací OSF z programu Dejme (že)nám šanci financovaného z Norských fondů, motivuje zaměstnavatele, aby flexibilní formy práce, jako např. kratší, změněné nebo pružné pracovní doby a práci z domova, využívali. „Absolvovali jsme 5 setkání se zaměstnavateli z privátního, neziskového a příspěvkového sektoru, ze státní správy a samosprávy,“ uvedl Ing. Petr Šmíd, ředitel neziskové organizace Portus Prachatice, o.p.s. „Při těchto setkáních jsme zjišťovali vůli zaměstnavatelů utvářet tyto formy práce s ohledem na jejich činnost a možnosti,“ dodal Ing. Petr Šmíd.

Flexibilní formy práce již na Prachaticku začaly nabízet některé neziskové organizace, úřady či školy. Mezi ně patří například nezisková organizace Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory. „Umožňujeme zaměstnancům flexibilní formy práce, pokud to provoz a podmínky daného pracoviště umožňují. Přizpůsobujeme pracovní dobu a pracovní úvazky dle jejich potřeb, zejména pokud pečují o malé děti, nebo dojíždějí. Zaměstnanci mají také možnost pracovat z domova v době péče o děti nebo v těhotenství,“ upřesňuje Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory.

Příkladem by mnohým zaměstnavatelům mohl být také Městský úřad v Prachaticích. „Zaměstnanci MěU Prachatice mají možnost posunout si nejen začátek pracovní doby v rozmezí od 6:30 do 8:00 hodin, ale i její konec, a to dle počtu odpracovaných hodin a potřeb zaměstnance. Snažíme se našim pracovníkům maximálně vyjít vstříc,“ řekl Ing. Karel Pašek, tajemník MěU Prachatice.

Autor: Mgr. Alena Doležalová, Portus Prachatice, o.p.s.

Reklama, která pomáhá