Pracovníci ze sdružení Anabell školili zdravotníky v problematice poruch příjmu potravy

doktorka.jpg

Zdroj: (sxc.hu)

Počet lidí, kteří se potýkají s některou z poruch příjmu potravy (nejčastěji anorexie a bulimie), postupně narůstá, a tak je stále aktuálnější potřeba po vzdělaných odbornících, kteří dokážou těmto nemocným pomoci.

Reklama, která pomáhá

Kontaktní centrum Anabell Praha, které je jednou z poboček Občanského sdružení Anabell (jde o jedinou nestátní neziskovou organizaci v Česku komplexně se věnující poruchám příjmu potravy) proto realizovalo od 10. září 2012 do 30. listopadu 2013 projekt nazvaný Anabell pro zdravotníky.

Jeho cílem bylo prostřednictvím skupinového vzdělávání zdravotních sester a nutričních terapeutů ze Středočeského kraje rozvíjet a upevňovat jejich znalosti v oblasti práce s klienty s poruchami příjmu potravy. „Šlo nám o co největší praktičnost, aby zdravotníci byli schopni včas nemoc rozpoznat a zvolit nejvhodnější řešení,“ sdělila manažerka projektu Jitka Šmídová. Ta upřesnila, že v rámci projektu se vzdělávalo deset zdravotníků, kteří se nejprve zúčastnili dvou dvoudenních přednášek v prostorách Domu kultury v Kladně. 

Při prvním semináři v červnu se mluvilo o psycho-sociálních souvislostech poruch příjmu potravy, při druhém červencovém potom o nutričních a zdravotnických souvislostech. V září následovaly odborné stáže v našem Kontaktním centru Anabell Praha, kde měli zdravotníci možnost vidět přímo práci s klientem, například v rámci internetového poradenství nebo v nutriční poradně. Celý projekt pak byl zakončen na začátku listopadu opět v prostorách Domu kultury v Kladně panelovou diskusí s odborníky,“ popsala Šmídová, která dodala, že účastnici získali certifikát za úspěšné absolvování celého projektu.

Protože byl tento projekt v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byly všechny vzdělávací aktivity pro zdravotníky zdarma.

Součástí projektu také bylo vydání odborné publikace Příručka pro zdravotníky. „Ta navíc obsahuje dvě metodické pomůcky – Nutriční doporučení pro komunikaci s klientem s poruchou příjmu potravy a Stravovací diář. Dále vznikl Seznam odborníků na problematiku poruch příjmu potravy ve Středočeském kraji, který je vyvěšen na našich internetových stránkách anabell.cz,“ uzavřela Šmídová.

Autor: (Dagmar Kulaviaková)

Reklama, která pomáhá