Zprávy neziskovek


Krizové centrum rozšiřuje své služby pro děti

Datum: 27.01.2015
Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem rozšíří dosud poskytované služby krizové pomoci pro děti a mládež z Prachatic a okolí, a to díky úspěchu v rámci grantového programu...
více...
Krizové centrum rozšiřuje své služby pro děti

Litoměřická diecéze má rozpečetěno

Datum: 26.01.2015
Dne 22.1.2015 byly rozpečetěny poslední pokladničky Tříkrálové  sbírky v litoměřické diecézi. Celkový výtěžek činí úctyhodných 2.082.802 korun českých, z toho Diecézní charita Litoměřice...
více...
Litoměřická diecéze má rozpečetěno

Povánoční bazárek Modrého hrocha

Datum: 22.01.2015
Rádi bychom Vás pozvali na lednový charitativní bazárek Modrého hrocha, jehož výtěžek bude určený pro dvanáctiletého Vojtu po autonehodě! Přijďte se podívat na zajímavé oblečení,...
více...
Povánoční bazárek Modrého hrocha

Rozpečeťování tříkrálových pokladniček tento čtvrtek

Datum: 21.01.2015
Rozpečeťování tříkrálových pokladniček v litoměřické diecézi se chýlí ke konci. Diecézní charita Litoměřice rozpečeťuje tento čtvrtek (22. 1. 2015) od 9:00 hodin. Tříkrálová sbírka...
více...

Reklama, která pomáhá

Rozpečeťování tříkrálových pokladniček tento čtvrtek

Během bohoslužby se posluchači dozvěděli, kde fungují kontaktní místa pro oběti domácího násilí

Datum: 15.01.2015
Základy pro budoucí spolupráci položily nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. a Křesťanské vzdělávací centrum Sintů a Romů, o.s. A to během setkání v Kraslicích, kterého se zúčastnili...
více...
Během bohoslužby se posluchači dozvěděli, kde fungují kontaktní místa pro oběti domácího násilí

Klienti sociálních služeb prodávali výrobky chráněné dílny

Datum: 08.01.2015
Do vánočního prodeje výrobků chráněné dílny Života bez bariér, o.s. se zapojili také klienti sociální rehabilitace a denního stacionáře. Epilepsie, dětská mozková obrna, rekonvalescence...
více...
Klienti sociálních služeb prodávali výrobky chráněné dílny

Tříkrálovou sbírku pořádá i Charita sv. Anežky v Otrokovicích

Datum: 06.01.2015
Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých městech a vsích potkat na čtyřicet tisíc charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu...
více...
Tříkrálovou sbírku pořádá i Charita sv. Anežky v Otrokovicích

Tři králové na litoměřickém náměstí

Datum: 05.01.2015
6.1.2015 můžete již tradičně potkat Tři krále na litoměřickém náměstí, kde budou zdarma nabízet svařené víno a kakao a koleda samozřejmě nebude chybět. Přijďte si poslechnout tříkrálovou...
více...
Tři králové na litoměřickém náměstí

Žehnání tříkrálovým koledníkům již v pondělí

Datum: 31.12.2014
Tříkráloví koledníci jsou připraveni, biskup jim požehná v pondělí 5.1.2015 v Litoměřicích. Ve 14:00 hodin se sejdou zástupci koledníků v kostele Všech svatých na litoměřickém Mírovém...
více...
Žehnání tříkrálovým koledníkům již v pondělí

Tradiční poslední vycházka na Štěpána slavila úspěch

Datum: 30.12.2014
Rokycanští ochránci přírody každoročně pořádají několik zajímavých akcí pro nejširší veřejnost. Tou letošní poslední bylo již tradiční přikrmování živočichů v rokycanských parcích,...
více...
Tradiční poslední vycházka na Štěpána slavila úspěch

Reklama, která pomáhá