Přijďte si nakoupit za pár korun!

Charitní šatník DCH Litoměřice.JPG

Diecézní charita Litoměřice zve všechny seniory z Litoměřic na charitní jarmark, který se uskuteční v úterý 12.5.2015. Malé zpestření si připravily také děti z Česko-německé mateřské školy sv. Zdislavy.

Reklama, která pomáhá

Na zahradě Diecézní charity Litoměřice (ulice Kosmonautů 2022) se od 10:00 do 12:00 hodin uskuteční akce pro seniory z Litoměřic. Pracovníci Charity připravili jarmark, kde si litoměřičtí senioři budou moci nakoupit od šatů až po nádobí, a to vše za symbolické ceny. Vystoupení si pro návštěvníky Charity připravily i děti z místní školky, jejímž provozovatelem je právě Diecézní charita Litoměřice. Všichni senioři a zároveň účastníci tradiční akce Zdravého města pro seniory jsou srdečně zváni. Drobné občerstvení nebude chybět!

Celou akci organizuje Dobrovolnické centrum DCH Litoměřice. Role prodavaček se ujmou seniorky a dobrovolnice z Charitního šatníku a také děti z mateřské školy.

Charitní jarmark je součástí třetího ročníku akce "Místa v Litoměřicích přátelská seniorům", což je soutěž, která je určena osobám starším 60-ti let. V období 27. 4. - 2. 6. 2015 se v Litoměřicích uskuteční 16 zajímavých akcí určených právě seniorům, které připravilo Zdravé město Litoměřice společně s partnery a Komunitním plánováním sociálních služeb v rámci kampaně "30 dní pro neziskový sektor". Na jednotlivých akcích mohou účastníci získat razítko, za 8 a více razítek pak získají odměnu.

Více o akci a program dalších organizací na: www.zdravemesto.litomerice.cz

Autor: Edith Kroupová, Diecézní charita Litoměřice

Reklama, která pomáhá