Ptačí návrat v plném proudu

Vypouštění lysky černé.jpg

Zdroj: (snímek archiv ZO ČSOP Rokycany)

Ráno zpěv kosů, odpoledne svatební lety poštolek či hrdliček a v podvečer návrat dalších ptačích druhů, kteří se postupně vracejí ze zimovišť na hnízdiště. Taková je atmosféra nadcházejícího jara, které je umocněno stále se zvyšujícím slunečným svitem a prodlužujícími se dny. Byť letos zima v podstatě nebyla, dá se říci, že v těchto dnech skutečně začíná to pravé jaro.

Reklama, která pomáhá

A právě v tuto dobu mají napilno rokycanští ochránci přírody, kteří jaro pociťují nejen v přírodě, ale i v záchranném centru, kde přibývá pacientů. Ani tento víkend nebyl vyjímkou. Odchyt vysláblého samce labutě velké, ošetření zřejmě autem sraženého samečka káně lesní či pomoc starší srně přiotrávené řepkou. Přesto si rokycanští ochránci přírody najdou čas i na další aktivity. Začíná se tradičně s úklidem areálu, připravuje se celotáborová hra na letní soustředění či uklízecí akce v přírodě plánovaná na sobotu 26. dubna. Je potěšitelné, že se do těchto akcí daří zapojit i některé myslivecké společnosti, širokou veřejnost a tradičně i děti a mládež. Všichni ti přiloží ruku k dílu a hlásí se další.

Rokycanští ochránci přírody se však věnují nejen praktické pomoci přírodě, ale i sledování příletu ptačích druhů na Rokycansko. Sem v nedávných dnech dorazila početná hejna skřivanů polních, špačků obecných, čejek chocholatých i holubů hřivnáčů, kteří zde v posledních letech, stejně jako někteří čápi bílí zimují. Překvapila však už i přítomnost drozdů zpěvných i konipasů bílých.

Vzhledem k tomu, že pozorování je prováděno na nejrůznějších místech Rokycanska, neunikl pozornosti ochránců přírody výskyt ani dalších druhů. Mezi vodními ptáky bylo možno pozorovat např. čírky obecné, poláky velké a samozřejmě i běžné druhy vodního ptactva. Jeho výskyt však v letošní teplé zimě nebyl nikterak zvláštní, protože většina tradičně zimujících vzácnějších druhů nedorazila. Stejně jsme se letos museli obejít bez početných hejn kormoránů velkých, což je jistě dobrou zprávou pro rybáře. Ani výskyt orlů mořských nebyl příliš častý, byť již i na Rokycansku hnízdí řadu let. Přesto již lze říci, že je ptačí stěhování patrné na každém kroku a jeho intenzita bude stoupat a směřovat k obsazování teritorií a začátku hnízdění. K životu se začínají probouzet i nejrůznější druhy stromů a rostlin vyskytujících se v přírodě. Předpokládáme, že pokud bude slunečné počasí pokračovat a předpovědi počasí tomu nasvědčují, můžeme očekávat i přílet dalších ptačích druhů. Současně lze očekávat i první přírůstky v přírodě.

 K větší opatrnosti je potřebné vyzvat řidiče. Ti se budou stále častěji setkávat s přebíhající lesní zvěří, přičemž srážky s ní končí většinou tragicky. Případů, kdy se střetne vozidlo s přebíhající srnčí či černou zvěří bohužel i na Rokycansku přibývá. Jsme rádi, že nám myslivečtí hospodáři v honitbách vycházejí při řešení těchto kolizí všemožně vstříc. I to je další z možností aktivní spolupráce mezi myslivci a ochránci přírody. Na řidiče však nečeká jen ta zvěř velká, ale nebezpečí může přinést i střet se zajícem, bažantem, ježkem či žábou. Ty se také v brzké době budou přesouvat k vodním plochám za účelem vzniku nového života.

Teplé jarní počasí však přináší i některé problémy. Do přírody budou proudit davy lidí v podobě turistů, běžců, cyklistů, motocyklistů, čtyřkolkářů, jezdců na koních, pejskařů či jiných milovníků přírody. Všichni by se v ní však měli chovat ohleduplně, neboť volně pobíhající pejsek může zmařit nově vznikající život. Myslete na to přátelé, až se svým čtyřnohým miláčkem vyrazíte do přírody. I když jistě víte, že byjste jej volně pouštět neměli dejte mu prosím třeba alespoň náhubek, který zabrání nejhoršímu. Vždyť mláďata, která se do našeho záchranného centra dostanou a přežijí se jen ztěží vpravují zpět do přírody, a to především ta savčí. Ani motorky či dokonce čtyřkolky do lesa nepatří! Zbytečně se vystavujete postihům a přiděláváte práci jiným. Zamyslete se nad tím alespoň trochu a snažte se přírodu vnímat tak, jako byjste v ní žili. Její obyvatelé Vám za to budou jistě vděční a poodhalí Vám svá jinak skrytá tajemství.   

Pokud Vás zaujala naše činnost, pak mám můžete pomoci. Odešlete dárcovskou sms zprávu ve tvaru DMS ZVIREVNOUZI ROKYCANY na telefonní číslo 87777 / cena DMS je 30,- Kč, příjemce Vaší pomoci obdrží 27,- Kč / nebo zašlete finanční dar na číslo účtu 33553322/0800, variabilní symbol 29/01. Jedná se o podporu veřejné sbírky „Zvíře v nouzi„ vyhlášené Českým svazem ochránců přírody. Úkolem sbírky je zajištění dostatečného množství finančních prostředků na činnost záchranných stanic působících v České republice. Stanice jsou sdruženy v projektu „Národní síť stanic pro handicapované živočichy„ , který nemá ve světě obdoby. Bez pomoci veřejnosti by bylo těžké v  činnosti stanic pokračovat, neboť státní dotace pokrývají jen část nákladů. Proto se obracíme i touto formou na Vás. Můžete-li nás podpořit, budeme Vám nesmírně vděčni. Bližší informace o sbírce najdete na www.zvirevnouzi.cz . Pokud nás však chcete podpořit výrazněji, kontaktujte nás na tel. 603239922.

 

Autor: (Pavel Moulis)

Reklama, která pomáhá