Raková na Rokycansku hostila Zlatou srnčí trofej

cz csop rokycany-Zlata srnčí trofej 2019.jpg

Zlatá srnčí trofej – soutěž mysliveckých znalostí pro děti a mládež má na Rokycansku tradici. V letošním roce se uskutečnil již její 49. ročník a to 25. května v Rakové. Stalo se tak u příležitosti oslav 700 let založení obce Raková a nutno podotknout, že místní obec ve spolupráci s myslivci se s organizací vypořádali výborně a nic nenechali náhodě.

Reklama, která pomáhá

Skutečně do posledního detailu připravenou soutěž pro děti, které jsou sdružené pod křídly Oblastního mysliveckého spolku ČMMJ Plzeň a Okresního mysliveckého spolku ČMMJ Rokycany, přivítalo nejen krásné počasí, ale i romantické okolí obce Raková. Kromě obou výše zmiňovaných spolků, které se spolupodílely na organizaci, významně přispěl i Český svaz ochránců přírody z Rokycan a zdejší restaurační zařízení.

Vlastní soutěž odstartovala slavnostním troubením, proslovem předsedy Mysliveckého spolku Kamýky pana Davida Kartýska a organizátora soutěže pana Alexandra Versty, který přítomné seznámil s tím, co se během dne bude dít. Po zahajovacím aktu a organizačních záležitostech byly soutěžící rozděleni do skupin a postupně absolvovali nejen náročné testy, naučnou stezku, ale i střelbu ze vzduchovky. Nutno podotknout, že precizně připravená naučná stezka, která byla citlivě vložena do okolní krajiny, byla velice náročná a netýkala se výhradně jen zvěře, ale i všeobecného přehledu znalostí fauny a flóry okolní přírody. Celé klání provázelo krásné, téměř letní počasí a tak mohl být realizován i doprovodný program. Prezentovalo se zde sokolnické středisko Rokycany, odlévaly se stopy a vrcholem programu byla ukázka vábení zvěře v podání Radima Šímy z Komárova.

Psaní náročného testu bylo realizováno v útulných prostorách místní restaurace, naučná stezka probíhala v okolí obce a střelba ze vzduchovky byla slyšet z nedalekého hřiště, které slouží k dalším aktivitám místních občanů.

Početnému týmu realizátorů a skvělá organizace soutěže propagující myslivost šly jednotlivé disciplíny tak od ruky, že krátce před jednou hodinou bylo hotovo. Následoval chutný oběd pro všechny účastníky a téměř sedmdesát dětí si mohla vyslechnout výsledky. Do kategorie MINI, což jsou předškoláci až děti navštěvující 2. třídu, se přihlásilo dvacet tři dětí a všichni se umístili na 1. místě. V kategorii A – tedy děti od 3. do 5. třídy se přihlásilo dvacet osm dětí. 1. místo obsadila Michaela Kartýsková se ziskem 124 bodů, 2. místo patřilo Pavlu Kubizňákovi, který získal 99 bodů a 3. místo obsadila Karolína Hebíková se ziskem 86 bodů. Do kategorie B – tedy soutěžící mezi 6. až 9. třídou se přihlásilo patnáct dětí, přičemž 1. místo se ziskem 112 bodů obsadil David Zábran, 2. místo získala s počtem 107 bodů Tereza Vítovcová a 3. místo se ziskem 105 bodů získal Jaroslav Brudna. Všem vítězům, ale i ostatním soutěžícím gratulujeme, neboť předvedli skvělé znalosti. Ocenění včetně věcných cen si však odnesli všichni, kteří se mysliveckého klání v Rakové na Rokycansku zúčastnili. To ocenili především ti menší, kteří zatím nemají takové znalosti jako ti, kteří se soutěže zúčastňují každoročně. Sympatická je i skutečnost, že organizátoři pamatovali se slovy uznání i na vedoucí kroužků a doprovod. Bez jejich mravenčí a obětavé práce by se jen těžko dal zorganizovat další ročník této vědomostní soutěže, která spojuje myslivce, ochránce přírody i širokou veřejnost.

A co říci závěrem. Letošní 49. ročník Zlaté srnčí trofeje pořádané v Rakové na Rokycansku lze hodnotit jako další zdařilou společnou akci, při níž dokázali spolupracovat myslivci i ochránci přírody, tak jak je to již na Rokycansku dobrým zvykem několik let. Krásné počasí, které panovalo po celý den, tak přispělo k vytvoření příjemné atmosféry pro téměř stovku spokojených účastníků, kteří příjemně strávily den s nabitým programem i kvalitním občerstvením. Děkujeme tedy všem soutěžícím, vedoucím kroužků, obecnímu úřadu, organizátorům i sponzorům, kteří zajímavou akci pro děti a mládež zorganizovali a těšíme se na další společné aktivity. Tou může být odpoledne s přírodou, která se uskuteční v sobotu 15. června 2019 od 14.00 hodin u lovecké chaty v Siré nedaleko Zbiroha na Rokycansku. I sem jsou zváni všichni, kdož mají rádi přírodu i myslivost. A nemusí jít nutně jen o myslivce.

Autor: Pavel Moulis, předseda ZO ČSOP Rokycany

Reklama, která pomáhá