Ratolest Brno spouští nový web

ratolest-nohy.jpg

Nezisková organizace Ratolest Brno spustila nové webové stránky. Od 1. 3. 2018 tak mohou návštěvníci zavítat na aktuální, redesignované webové stránky. Ty jsou součástí balíčku nového vizuálu této organizace.

Reklama, která pomáhá

Nový web je hlavní třešinkou na dortu, v pomyslném převlečení se do nového kabátu, neziskové organizace Ratolest Brno.  Ta prošla v posledních dvou letech poměrně rozsáhlou změnou, která se projevila v novém nastavení organizace i celém marketingu.  Největší změny se projevily ve všech  propagačních materiálech organizace, od menších propagačních a prezentačních materiálů, přes nové logo až po dvoje poměrně rozsáhlé webové stránky (www.ratolest.cz, www.galerieratolest.cz).

Změna image byla součástí projektu Profesionalizace nestátních neziskových organizací, jež byla financována z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Ratolest Brno je nově pro veřejnost přehlednější, má jasnou identitu i vizi, která se projevuje v celkové komplexnosti a jednotném vizuálu organizace. Všechny tyto změny pomohly také dalšímu rozvoji a zkvalitňování služeb nejen pro klienty organizace, ale také ve vztahu k firemním partnerům a dárcům. 

„Jsme pyšní na změny, které u nás v posledních dvou letech proběhly. Školení, workshopy a mnoho hodin vzdělávání našich zaměstnanců se pozitivně projevilo jak při poskytování našich služeb, tak v celkové transformaci organizace. Změna vizuálního stylu byla již nezbytná, protože původní vizuál   již neodpovídal moderním trendům, nebyl zcela aktuální a vhodný pro rychle se rozvíjející moderní prostředí,“ přibližuje ředitelka organizace, Lucie Kudrnová Vosečková.

Součástí redesignu organizace bylo i vytvoření nového fundraisingového konceptu Výstavy na míru, která spadá pod charitativně umělecký projekt Galerie Ratolest. Zákazníci si tak mohou díla nejen zakoupit, ale také pronajmout na určité období.  Firmy, ale i jednotlivci mají možnost vyzdobit své prostory a akce, a to s přesahem pomoci. Prostředky, které zaplatí za pronájem, jsou následně využity zpět pro činnost organizace a na pomoc ohroženým dětem, mladým lidem i celým rodinám.

Autor: Petr Tůma, RATOLEST BRNO, z.s.

Reklama, která pomáhá