Ratolest Brno zapojuje děti do rozhodovacích procesů

ratolest brno-deti.JPG

Chránit práva dětí, jejich bezpečné zapojování se do rozhodovacích procesů, které se jich bezprostředně dotýkají, to je od 1. 1. 2015 výsadou Sociálně aktivizačního programu pro rodiny s dětmi, který bude po 16 měsíců realizovat projekt "O dětech s dětmi".

Reklama, která pomáhá

Projekt reaguje na potřebu chránit participační práva dětí na rozhodovacích procesech především při případových konferencích, které jsou realizovány pod záštitou orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). "Případové konference mohou být nástrojem efektivní spolupráce rodiny a zainteresovaných subjektů v rámci podpůrné sítě pro ohroženou rodinu a ochrany práv jejich dětí", vysvětluje Sandra Šmídová, vedoucí Sociálně aktivizačního programu pro rodiny s dětmi.

Sociálně aktivizační program Ratolesti Brno, bude pracovat na posílení informovanosti dětí a jejich rodin v oblasti dětských práv. Bude s dětmi a jejich rodinami pracovat jak individuální, tak skupinovou formou, probíhat budou nácviky modelových situací. Pracovnice programu budou rodiny doprovázet v rámci řešení obtížné životní situace, která má negativní dopad na děti. Sociálně aktivizační program bude využívat i spolupráci s psychologem, jehož úkolem bude citlivá příprava dětí a jejich rodin na průběh případové konference, který může být emočně vypjatý.

"Na základě dlouholeté praxe při práci s dětmi a jejich rodinami v obtížné životní situaci vnímáme, že do záležitostí týkajících se dětí by měly mít možnost promlouvat i ony samy a mít tak možnost ovlivnit další vývoj událostí v rodině.“ uvádí dále Sandra Šmídová.

Vytýčeného cíle bude Ratolest Brno dosahovat ve spolupráci s jednotlivými brněnskými OSPOD.


Mgr. Veronika Křížková, PR a média, veronika.krizkova@ratolest.cz; 774 682 776
Sandra Šmídová, Dis., vedoucí SAP; sandra.smidova@ratolest.cz; 605 269 688

Autor: Mgr. Veronika Křížková, Ratolest Brno

Reklama, která pomáhá